КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

код

назва

назва

код

Ступінь бакалавра

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

БІП

ІКТ

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

БІТ

КН

125

Кібербезпека

Інженерія кібербезпеки

БІК

КН

126

Інформаційні системи та технології

Управління ІТ-проєктами

БІСТ

ІКТ

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

БПМ

МІ

133

Галузеве машинобудування

Машинобудування

БМБ

МІ

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

БА

ІКТ

Ступінь магістра

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

МгІТ

КН

131

Прикладна механіка

Мехатроніка та робототехніка

МгМР

МІ

133

Галузеве машинобудування

Індустріальна інженерія

МгІІ

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Компютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

МгАк

ІКТ

Ступінь доктора філософії

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

ДФКН

КН

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

ДФГМ

МІ