КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

Інформуємо, що реєстрація для складання ЄВІ / ЄФВВ вступників, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра у Київському національному університеті технологій та дизайну (далі – КНУТД) триватиме з 08 травня до 1800 31 травня 2023 року. Приймальна комісія здійснює реєстрацію за умови особистої присутності особи, яка бажає брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра або дистанційно.

За умови дистанційної реєстрації, у терміни, відведені для реєстрації, вступник має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії  КНУТД [email protected] скановані копії (фотокопії):

1) заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (Zayava-anketa);

2) документа, що посвідчує особу:

  • для громадян України – одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, зазначених у п.1 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», або посвідчення водія;
  • для іноземців, осіб без громадянства – паспортного чи іншого документа, що посвідчує особу, виданого державою, до громадянства якої вступник належить , або довідки про звернення за захистом в Україні, або одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує ії соціальний статус, зазначених у п.2 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», інформацію про який внесено до анкети;

3) документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП), зазначений в анкеті (картки платника податків, або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП, або свідоцтво про народження, до якого внесено дані про РНОКПП, або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків); або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП (для громадян України, які в установленому порядку відмовилися від прийняття РНОКПП,- паспорта громадянина України. У якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП; для осіб, які не є громадянами України, - паспортного чи іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у п.2 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», інформацію про який внесено до анкети)

4) документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

5) довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплому в рік вступу виданої за місцем навчання (для осіб, персональна дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);

6) медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації 086-3/о, затвердженою наказом № 1027/900 (далі висновок 086-3/о) (у разі необхідності створення особливих (спеціальних умов для проходження вступних випробувань);

7) фотокартки для документів (кольорові або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (з урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 ІІІ Вимог до від цифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджуть громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ від 18 жовтя 2019 року №875, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по-батькові, шифр спеціальності, за якою планує продовжити здобуття освіти у магістратурі.

 

Телефони для консультацій:

+38044-280-55-45, +38073-232-43-43,

 +38096-232-43-43, +38050-232-43-43

 

Запрошуємо Вас здобути освітній ступінь «магістр» у КНУТД!

 

05.05.2023