КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Design»

 

Локація: ауд. 4-1304/4-1306, корпус 4

Організатори:

кафедра філології та перекладу

Керівники гуртка:

к.пед.н., доц. Корнєєва I.О.,

ст. викл. Любимова Н.В.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

9 вересня – День Дизайнера-графіка

27 квітня – Всесвітній день дизайнера

5 листопада – День народження

батька індустріального дизайну Раймонда Лоуі

  

  

Мета діяльності гуртка: удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих на заняттях іноземної мови, дисциплін з фаху; розширення світогляду, розвиток творчих здібностей, толерантності та емпатії, самостійності, естетичних смаків; виховання любові та поваги до людей свого рідного краю і країни; формування особистості професіонала; формування покоління, здатного навчатися упродовж життя.

Основні завдання: розвиток у здобувачів вищої освіти національної спрямованості, цілісності, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості, особистісної організації, превентивності, технологізації; розвиток творчих  здібностей, формування навичок самоосвіти й самореалізації особистості; підготовка особистості високої освіченості й культури, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні та впровадженні новітніх технологій.

Тематика наукових досліджень: Graphic Design and Media Arts, Graphic Design technologies, Graphic Designer’s skills and tools.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ