КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Комунікація в професійній діяльності педагога»

 

Локація: ауд. 4-0311, корпус 4

Організатори:

кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну

Керівник гуртка:

д-р філос., доц. Григор’єва В.А. 

План роботи гуртка

 

Важливі дати

 

Мета діяльності наукового гуртка: формування у майбутніх педагогів комунікативних умінь і навичок ефективної мовленнєвої поведінки, необхідних у професійній діяльності.

Основні завдання: поглибити і розширити теоретичні знання про професійно-педагогічну комунікацію; сприяти формуванню у студентів загальної та професійно-орієнтованої мовленнєвої компетентності, розвитку професійної комунікативної культури для забезпечення ефективного спілкування у педагогічній діяльності.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: ефективне спілкування в професійній діяльності (використання комунікаційних технологій, дотримання етичних норм, професійних стандартів тощо); питання культури професійного спілкування педагога.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ