КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Освіта для сталого розвитку»

 

Локація: ауд. 4-0311, корпус 4

Організатори:

кафедра  професійної освіти в сфері технологій та дизайну

Керівник гуртка:

д.п.н., доц. Білянська М.М.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

 

 

 

Мета діяльності наукового гуртка: формування усвідомленості екологічних та етичних норм, цінностей, стилю життя, побуту і виробництва, що вимагаються для забезпечення сталого розвитку.

Основні завдання: поглибити та розширити знання про  сталий розвиток суспільства як основу для змін вектору впливу людини на довкілля; з’ясувати мету та завдання освіти для сталого розвитку у контексті підготовки майбутніх фахівців у сфері технологій та дизайну; сформувати у здобувачів вищої освіти потребу у збереженні та раціональному використанні сировини.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: переорієнтація цілей, змісту і методів освітнього процесу підготовки фахівців у сфері технологій та дизайну в контексті концепції сталого розвитку; екологічні тренди та можливості їх використання у сфері технологій та дизайну.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА НА КАФЕДРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ