КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентський науковий гурток «Теорія вибору та прийняття рішень»

 

Локація: ауд. 4-0707, корпус 4

Організатори:

кафедра прикладної фізики та вищої математики

Керівник гуртка:

к.фіз.-мат.н., доц. Лагода О.А.

План роботи гуртка

 

Важливі дати

17 листопада 2023 року

ІV Всеукраїнська конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості»

18 квітня 2024 року

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології»

  

Мета діяльності наукового гуртка: ознайомити студентів  з деякими розділами теорії вибору та прийняття рішень та навчити синтезувати теоретичні відомості, практичні навички та сучасні можливості комп’ютерних програм та мов програмування для розв’язання поставлених задач.

Основні завдання: розглянути елементи теорії ігор, статистичні задачі прийняття рішень, відомі задачі лінійного та динамічного програмування; побудувати найбільш ефективні стратегії використання сучасних обчислювальних можливостей, бібліотек, які належать до різних програм та мов програмування; застосувати отримані навички для розв’язування актуальних прикладних задач.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка: складання моделей операцій та оцінка ефективності стратегій; найпростіші статистичні задачі прийняття рішень;  елементи лінійного та динамічного програмування.

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

ЗАСІДАННЯ ГУРТКА «ТЕОРІЯ ВИБОРУ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»