КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Підсумки акредитаційної експертизи 2018

6.030401 Правознавство

Освітньо-професійна програма Бізнес-адміністрування спеціальність 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Експертиза текстильних матеріалів та виробів зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Експертиза текстильних матеріалів та виробів зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Проектування взуття та галантерейних виробів зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Дизайн (за видами) зі спеціальності 022 Дизайн першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Дизайн (за видами) зі спеціальності 022 Дизайн другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи  освітньо-професійної програми Комп’ютерна інженерія зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія другого (магістерського) рівня вищої освіти для факультету ринкових, інофрмаційних та інноваційних технологій КНУТД

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Технології та дизайн трикотажу зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Технології та дизайн трикотажу зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання зі спеціальності 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Професійна освіта (Дизайн) зі спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Машинобудування зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.050503 Машинобудування

Експертні висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030502 Економічна кібернетика

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Економічна кібернетика зі спеціальності 051 Економіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Конструювання та технології швейних виробів зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Проектування взуття та галантерейних виробів зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Конструювання та технології швейних виробів зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.120201 Фармація

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Прикладна механіка зі спеціальності 131 Прикладна механіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Електропобутова техніка зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка другого (магістерського) рівня вищої освіти, період експертизи 11 - 13 вересня 2018 р.

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Електромеханіка зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, період експертизи 24 - 26 вересня 2018 р.

Експертні висновки освітньо-професійної програми Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) зі спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Господарсько-правова діяльність зі спеціальності 081 Право за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Промислова фармація зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація другого (магістерського) рівня вищої освіти

Комп'ютерні науки зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Експертні висновки освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Комунікаційний маркетинг другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки освітньо-професійної програми Метрологія та вимірювальна техніка зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки освітньо-професійної програми Якість, стандартизація та сертифікація зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки освітньо-професійної програми Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки освітньо-професійної програми Технологія та експертиза шкіри і хутра зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки освітньо-професійної програми "Хімічні технології полімерних і композиційних матеріалів" спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Експертні висновки освітньо-професійної програми  "Хімічні технології та дизайн волокнистих систем"  спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Експертні висновки освітньо-професійної програми "Управління інноваційною діяльністю" спеціальність 073 Менеджмент

Експертні висновки освітньо-професійної програми "Менеджмент" спеціальність 073 Менеджмент (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

Експертні висновки освітньо-професійної програми "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Експертні висновки освітньо-професійної програми "Автоматизоване управління технологічними процесами" спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (другий (магістерський) рівень вищої освіти)