КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ (м. Черкаси)

НАТРОШВІЛІ Світлана Геннадіївна

директор ННІКТД, д.е.н, професор

Адреса: 18028, м. Черкаси, вул. В. Чорновола 241/2

Телефони для довідок:

Директор інституту 0472 64-62-11
Приймальна декана 0472 64-00-43
Приймальна комісія 0472 64-64-66
096 456-19-36
093 783-05-65
Навчальний відділ 0472 64-56-11
e-mail:

Сторінка ННІКТД у   https://www.facebook.com/ictd.knutd

Про інститут

Інститут готує високоосвічених фахівців у сфері дизайну, економіки, комп’ютерної інженерії, які є успішними, мають попит на вітчизняних і світових ринках праці, здатні швидко реагувати на виклики сучасності та компетентно розв’язувати нагальні проблеми.

Навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій та дизайну є флагманом столичної освіти в м. Черкаси та області.

 

Місія:

Формування нової бізнес-еліти, яка орієнтується на гуманістичні цінності, сприяє розвитку соціально відповідального вітчизняного бізнесу, є високоосвіченою, зі знаннями іноземних мов та сучасних IT-технологій, що дає їй можливість ефективно конкурувати у світовому соціально-економічному просторі й захищати інтереси України.

 

Відомі випускники: к.е.н., доц. Бабіна Н.О. – науково-педагогічний працівник КНУТД, к.е.н., доц. Натрошвілі Г.Р. – науково-педагогічний працівник КНУТД, Голуб П.О. – увійшов до рейтингу 100 найкращих аграріїв України, Панкратьєва М. – дизайнер «Rubarb-digital studio» (займає третє місце у Всеукраїнському рейтингу молодих креативних дизайнерів), Сокур М. – головний дизайнер Епіцентру (м.Черкаси), Скорик Т.М. – директор, власник ПП «Скорик Т.М.» (пошив виробів із натурального хутра), Карлінська А. – директор, власник ПП «Карлінська» (пошив танцювальних костюмів), Горбенко Р.В. – начальник відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Міністерства доходів і зборів у Кіровоградській області, Запорожець А.С. – старший державний податковий ревізор в управлінні аудиту в ДПА Черкаської області, Божко С. – заступник директора меблевої фабрики «ЛІВС», Іщенко Р.О. – начальник центру дистанційно-заочного навчання Східноєвропейського університету економіки та менеджменту з 2010 р. та ін.

Кафедри
Спеціальності та освітні програми факультету

Спеціальність

Назва освітньої програми/спеціалізації

Випускова кафедра

 

Шифр

Назва

 

Бакалавр:

 

 

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

Кафедра комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін

051

Економіка 

Економіка 

Кафедра комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін

022

Дизайн

Графічний дизайн

Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін

Дизайн середовища

Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін

 

Магістр:

 

 

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

Кафедра комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін

Професії

ІНЖЕНЕР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

https://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/567/5436/

https://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/569/5439/

Нові технології постійно змінюють світ, тому популярність фахівців з комп’ютерної інженерії з кожним днем зростає. Отримані знання дозволять впроваджувати модерні комп’ютерні технології у великих ІТ-компаніях та підприємствах, створювати програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж, яке відповідає надсучасним світовим вимогам.

Хто володіє інформацією, той володіє світом!

ЕКОНОМІСТ

https://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/567/5428/

Професія економіста є універсальною та затребуваною в наш час, оскільки будь-яка галузь виробництва потребує економічного аналізу та розрахунку прибутку. Отримані фундаментальні знання в галузі сучасної економіки, що базуються на новітніх комп’ютерних технологіях та професійній іноземній мові, дозволять  працевлаштуватися як в Україні, так і за кордоном,  долучитися до європейських та світових інтеграційних процесів.

ДИЗАЙНЕР

https://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/567/5379/

https://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/567/5418/

Дизайнер – одна з найбільш престижних і високооплачуваних професій у світі. Специфічна проектна діяльність, що поєднує художньо-предметну творчість та інженерну практику, створення красивого і функціонального, втілення актуальних тенденцій моди на основі сучасних технологій дозволять вам реалізувати свій творчий потенціал та бути успішним  на світовому ринку праці.

Історія інституту

Навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій та дизайну (ННІКТД) (м. Черкаси) (з 2004 по 2021 р. – факультет ринкових інформаційних та інноваційних технологій) створено за наказом ректора Київського національного університету технологій та дизайну від 31 серпня 2021 року № 229. 

Формування контингенту студентів за спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія», 051 «Економіка», 022 «Дизайн» відбувається відповідно до наданої базовому університету ліцензії.

Навчання студентів забезпечують фахівці двох кафедр – комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін, дизайну та гуманітарних дисциплін і навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії.

Освітній процес відбувається відповідно до затверджених навчальних планів спеціальностей і графіка навчального процесу.

Бібліотека інституту налічує понад 8215 примірників навчальної літератури, а також близько 25000 примірників навчальних та навчально-методичних розробок на електронних носіях. Кожна навчальна дисципліна забезпечена (у відповідності до норм) посібниками та підручниками, у тому числі електронними. Бібліотека має читальну залу на 50 місць.

Під час викладання дисциплін для студентів спеціальності «Дизайн» використовуються спеціальні програми: Adobe llustrator, Adobe Photoshop, Archicad, Auto CAD, Corel Draw, Ar Con, 3D Studio Max.

Лекційні та спеціалізовані аудиторії обладнані необхідною апаратурою для мультимедійного транслювання навчальних програм. Три дизайнерські майстерні обладнані 82 мольбертами та планшетами, а також гіпсовими моделями і світлотехнікою. 

В інституті створено комп’ютерну мережу з підключенням до електронної бібліотеки з виходом в мережу Internet, яка включає в себе 95 комп’ютерних робочих місць (81 комп’ютер розміщений у шести комп’ютерних класах, а 14 – в кафедральних викладацьких та приміщеннях відповідних служб).

Наукові напрями інституту

Стратегія розвитку закладів вищої освіти: економічний, соціокультурний, інформаційно-інноваційний та креативний аспекти

Науковий керівник – НАТРОШВІЛІ Світлана Геннадіївна, доктор економічних наук, професор

Напрями:

  • парадигмальні засади стратегій економічного розвитку суб’єктів господарювання в сучасній трансформаційній економіці (міжнародний, загальнодержавний та регіональні аспекти);
  • розвиток сучасних інформаційних технологій;
  • ергономіка і проектування спеціального одягу та просторовий дизайн;
  • концепція національного ментального простору як філософська основа інтеграційного розвитку України.

 

Результати:

  • захищені 2 докторські та 4 кандидатські дисертації;

  • дві колективні монографії (одна за кордоном), одна одноосібна монографія за кордоном;
  • 223 наукові статті (із них 134 статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Google Scholar, Index Copernicus, OAJI, CiteFactor, Research Bible), у тому числі 77 за кордоном (із них шість видань входять до міжнародної наукометричної бази Web of Science Core Collection, 13 статей – у Scopus);
  • отримано 2 свідоцтва авторського права на колективні монографії.

Зарубіжне партнерство

Навчально-науковим інститутом комп’ютерних технологій та дизайну налагоджено партнерські зв’язки з університетами Грузії, Польщі, Литви, Угорщини, Німеччини, Австрії, Болгарії, Чехії, Китаю, Казахстану, Білорусі та з іншими країнами світу.

Студенти та науково-педагогічні працівники інституту мають високу академічну мобільність, беручи участь у роботі Міжнародних науково-практичних конференцій, закордонних стажуваннях завдяки підписаним угодам з університетами-партнерами.

Студенти ННІКТД можуть отримати подвійний диплом у провідних європейських закладах вищої освіти.

Студенти

В Інституті комп’ютерних технологій та дизайну діють студентські наукові гуртки: «Дослідження сучасних інформаційних технологій» (кафедра КІФД, керівник гуртка – к.ф.-м.н., проф. Ярмоленко М.В.) і «Складові професійного зростання сучасного фахівця» (кафедра ДГД, керівник гуртка – к.т.н., доц. Єфременкова Н.А.). Метою діяльності наукових гуртків є виховання і розвиток інтелектуального потенціалу особистості.

Здобувачі вищої освіти Інституту комп’ютерних технологій та дизайну протягом навчання мають можливість реалізувати свої творчі задуми, створюючи індивідуальні й колективні колекції одягу, беручи участь у конкурсах студентських робіт, наукових конференціях, олімпіадах.

Студенти активно долучаються до вирішення питань, які стосуються життя інституту. У цьому їм допомагає студрада ННІКТД.

Студенти спеціальності 022 «Дизайн» отримали дипломи І (Кришталь Г.), ІІ (Пащенко Я.), ІІІ ступенів (Моргуненко А.) на ХХVІІІ огляді-конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей закладів вищої освіти України з міжнародною участю (1-4.10.19, Національний університет водного господарства та природокористування, м.Київ).

  

На Х Міжнародному фотоконкурсі «Гаряча крига» (15.11.19, КНУТД) студент 4 курсу спеціальності 022 «Дизайн» Васильченко М. отримав диплом за ІІ місце в номінації «Творчий пошук».

Студентка 4 курсу спеціальності 022 «Дизайн» Пащенко Я. отримала диплом за друге місце на конкурсі архітектурного рисунку «КАР-2018» в номінації «Архітектурна фантазія» (06.11.18, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка).

До рейтингу аграрних підприємств України «100 найкращих аграріїв еліти України» увійшов засновник ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», випускник 2018 р. тоді ще факультету РІІТ (з 2021 р. – ННІКТД) (напрям підготовки «Економіка підприємства») – Голуб Павло Олександрович

 

 

http://www.agrotimes.net/journals/journal/27-agrarna-elita-ukrayiny

Студентки спеціальності «Дизайн» Костомаха К. та Свіргун А. взяли участь у XXVI Міжнародному огляді-конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних і дизайнерських вищих шкіл (25-26.10.17, Івано-Франківський технічний національний університет нафти і газу) та вибороли дипломи І та ІІІ ступенів.

 

Студентка спеціальності «Дизайн» Крикун А. отримала диплом І ступеня на міському конкурсі «І оживає дух козацький», присвяченому 525-річчю виникнення українського козацтва та 100-річчю створення Вільного козацтва, за кращу ілюстрацію до літературного твору про козацтво (23.03.17, м. Черкаси).

Студентка спеціальності «Дизайн» Чабаненко М. виборола І місце в номінації «Образотворче, декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво» на Міжнародному фестивалі дитячо-молодіжної творчості «Литовська феєрія», який проходив у Вільнюсі 13-17 січня 2016 року.

 

 

У березні 2014 року в приміщенні КНУТД відбулася виставка «10 років ФРІІТ Черкаси», на якій студенти і викладачі факультету представили свої найкращі творчі здобутки.