КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КНУТД В 2021 р.

 

Правила прийому 2021 

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Громадяни України)

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Додаток 4. Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті, фіксовані та небюджетні  конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 6. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 7. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2021 році

Додаток 8. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

Додаток 9. Перелік досягнень з наукової та організаційної робіт, за які нараховуються додаткові бали при вступі на здобуття ступеня «магістр»

Додаток 10. Таблиця відповідності середнього бала диплома ступеня «бакалавр» (ОКР «спеціаліст»), обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 100-бальної шкали

Додаток 11  Правила прийому до аспірантури Київського національного університету технологій та дизайну в 2021 році

Додаток 12. Правила прийому до докторантури Київського національного університету технологій та дизайну в 2021 році