КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Львівський фаховий коледж індустрії моди КНУТД

Неля Дмитрівна КРЕДЕНЕЦЬ

доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, член спілки дизайнерів України
директорка Львівського фахового коледжу індустрії моди КНУТД

Адреса: 79000, м. Львів, вул. Вороного, 6

Контактні телефонител./факс (032) 297-60-61

(032) 261-61-53 - директор 
(032) 235-80-98 - заступник директора з навчальної роботи
(032) 235-80-60 - заступник директора з гуманітарної освіти та виховання
(032) 235-81-03  - заступник директора з навчально-виробничої роботи
(032) 235-80-66 - навчальна частина


e-mail:
 

web-site: http://lkim.lviv.ua/  

блог http://lklіm.blogspot.com

Про коледж
Спеціальності:

- освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»:
 • 182 Технології легкої промисловості (Моделювання та конструювання промислових виробів; Швейне виробництво)
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
 • 073 Менеджмент

Львівський коледж індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну (ЛКІМ КНУТД) - це заклад вищої освіти Ι рівня акредитації, у якому здійснюється підготовка фахівців із здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Юридичною підставою для надання освітніх послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста та бакалавра є ліцензія Міністерства освіти і науки України (наказ МОНУ від 03.02.2017 року №21-л «Про переоформлення ліцензій») з додатком у формі відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (https://knutd.edu.ua/files/dostupdopi/knutd-license.pdf).

 

Умови вступу:

Правила прийому на навчання розроблені Приймальною комісією Львівського коледжу індустрії моди КНУТД (на сайті, сторінка Абітурієнту - http://lkim.lviv.ua/abituriyentu/#1444166470945-7273adb6-87b0) відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року No 1082, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2018 року за No 1231/32683. Правила прийому до ЛКІМ КНУТД діють до 31 грудня 2019р.

Вступники особисто подають заяву, в якій вказують спеціальність та форму навчання. До заяви вступник додає:

 • Документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінали або копії);
 • Медичну довідку за формою 0-86; 0-63 (карта профщеплень) або їх копії;
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
 • Інші документи або їх копії, які надають вступнику право на пільгове зарахування.

У коледжі діють 4 місячні курси по підготовці до вступу у коледж.

  У коледжі функціонують відділення денної та заочної форм навчання.

  Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за інтегрованими навчальними планами в Київському національному університеті технологій та дизайну, здобути ступінь бакалавра та магістра за відповідною спеціальністю.