КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

СКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

Київського національного університету технологій та дизайну

Грищенко І.М. – голова НТР, ректор КНУТД, д.е.н., проф.

Ганущак-Єфіменко Л.М. – заступник голови НТР, проректор, д.е.н., проф.

Вергун М.О. – головний бухгалтер-проректор, к.е.н.

Стаценко В.В. – проректор, д.т.н., проф.

Арабулі С.І. – керівник міжнародного інституту аспірантури і докторантури, к.т.н., доц.

Бессарабов В.І. – професор кафедри промислової фармації, д.т.н., проф.

Бєлялов Т.Е. – завідувач кафедри підприємництва та бізнесу, д.е.н., доц.

Білянська М.М. – завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну, д.пед.н., доц.

Бірюкова Ю.А. – директор міжнародного інституту академічної мобільності та співробітництва, к.е.н.

Букорос Т.О. – директор науково-технічної бібліотеки, к.політ.н., доц.

Васильєва О.С. – завідувач кафедри мультимедійного дизайну, к.т.н.

Власюк Т.М. – директор Інституту права та сучасних технологій, к.е.н., доц.

Воляник О.Ю. – завідувач кафедри механічної інженерії, к.т.н.

Галавська Л.Є. – начальник науково-дослідної частини, д.т.н., проф.

Гараніна О.О. – завідувач кафедри технології моди, д.т.н., доц.

Герчанівська П.Е. – завідувачка кафедри філософії та культурології, д.культ., проф.

Гончаренко І.М. – начальник відділу з питань інтелектуальної власності, к.е.н., доц.

Гула Є.П. – завідувач кафедри графічного дизайну, проф.

Деркач Т.М. – декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій, д.пед.н., проф.

Дубрівна А.П. – завідувачка кафедри цифрового мистецтва, к. мист.

Євсейцева О.С. – завідувач кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну, к.е.н., доц.

Єршова О.О. – начальник відділу інформаційного забезпечення та трансферу технологій, доктор філософії.

Злотенко Б.М. – декан факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, д.т.н., проф.

Ісакова Є.П. – завідувачка кафедри філології та перекладу, к.ф.н., доц.

Каптюрова Д.О. – голова ради наукового товариства студентів та аспірантів.

Касич А.О. – завідувач кафедри управління та смарт-інновацій, д.е.н., проф.

Ковальчук О.В. – професор кафедри прикладної фізики та вищої математики, д.ф-м.н., проф.

Коленко А.В. – завідувачка кафедри сценічного мистецтва, к.пед.н., доц.

Косенко Д.Ю. – завідувач кафедри дизайну інтер’єру і меблів, к.мист.

Лагода О.А. – завідувач кафедри прикладної фізики та вищої математики, к.фіз.-мат.н., доц.

Макаренко Л.П. – директорка Інституту культури і креативних індустрій, к.мист.

Мокроусова О.Р. – завідувач кафедри біотехнології, шкіри та хутра, д.т.н., проф.

Ніконов О.Я. – професор кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій, д.т.н., проф.

Олешко А.А. – завідувач кафедри смарт-економіки, д.е.н., проф.

Ольшанська О.В. – декан факультету управління та бізнес-дизайну, д.е.н., проф.

Оніщик Ю.В. – завідувач кафедри приватного та публічного права, д.ю.н., проф.

Остапенко Н.В. – декан факультету мистецтв і моди, д.т.н., проф.

Панасюк І.В. – директор інституту інженерії та інформаційних технологій, д.т.н., проф.

Пашкевич К.Л. – декан факультету дизайну, д.т.н., проф.

Плаван В.П. – завідувач кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження, д.т.н., проф.

Савченко Б.М. – професор кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження, д.т.н., проф.

Скідан В.В. – завідувач кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій, к.т.н., доц.

Стаценко Д.В. – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, к.т.н., доц.

Степанова О.А. – завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, доктор культурології, проф.

Страшний В.В. – завідувач кафедри промислової фармації, д.фарм.н., проф.

Струмінська Т.В. – завідувач кафедри моди та стилю, к.т.н., доц.

Тарасенко І.О. – завідувач кафедри фінансів та бізнес-консалтингу, д.е.н., проф.

Томіч Л.М. – завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я, к.мед.н., доц.

Хоменко В.Г. – доцент кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження, д.т.н., доц.

Чупринка Н.В. – завідувач кафедри комп’ютерних наук, к.т.н., доц.

Чупріна Н.В. – завідувач кафедри мистецтва та дизайну костюма, д.мист., проф.

Шатило Т.В. – завідувач лабораторією АДВЛ «Текстиль-ТЕСТ»

Шведчикова І.О. – професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, д.т.н., проф.