КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

СКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

Київського національного університету технологій та дизайну

 1. Грищенко І.М. – голова НТР, ректор КНУТД, д.е.н., проф.
 2. Ганущак-Єфіменко Л.М. – заступник голови НТР, проректор, д.е.н., проф.
 3. Вергун М.О. – головний бухгалтер-проректор, к.е.н.
 4. Моргулець О.Б. – проректор, д.е.н., проф.
 5. Стаценко В.В. – проректор, д.т.н., доц.
 6. Арабулі С.І. – завідувач відділу докторантури і аспірантури, к.т.н., доц.
 7. Барсуков В.З. – завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії, д.х.н., проф.
 8. Баула О.П. – декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій, к.х.н., проф.
 9. Березненко С.М. – завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів, д.т.н., проф.
 10. Бессарабов В.І. – доцент кафедри промислової фармації, д.хім.н., доц.
 11. Бондарчук Ю.А. – завідувач кафедри філології та перекладу, к.ф.н., доц.
 12. Борецька Н.П. – завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, д.е.н., проф.
 13. Вергун А.М. – декан факультету культурних і креативних індустрій, к.е.н., доц.
 14. Власюк Т.М. – директор Навчально-наукового Інституту права та сучасних технологій, к.е.н., доц.
 15. Галавська Л.Є. – завідувач кафедри технологій та дизайну текстильних матеріалів, д.т.н., проф.
 16. Гараніна О.О. – завідувач кафедри конструювання і технології виробів із шкіри, д.т.н., доц.
 17. Гончаренко І.М. – начальник відділу з питань інтелектуальної власності, к.е.н., доц.
 18. Гула Є.П. – завідувач кафедри рисунку та живопису, проф.
 19. Данилкович А.Г. – професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра, д.т.н., проф.
 20. Денисенко М.П. – професор кафедри смарт-економіки, д.е.н., проф.
 21. Деркач Т.М. – завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну, д.пед.н., проф.
 22. Діордіца І.В. – професор кафедри приватного та публічного права, д.ю.н., доц.
 23. Дмитренко Л.А. – завідувач лабораторією АДВЛ «Текстиль-ТЕСТ»
 24. Дудорова Л.Ю. – завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я, д.пед.н., проф.
 25. Єршова О.О. – начальник відділу інформаційного забезпечення та трансферу технологій, доктор філософії.
 26. Злотенко Б.М. – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, д.т.н., проф.
 27. Зубкова Л.І. – декан факультету індустрії моди, к.т.н., проф.
 28. Касич А.О. – завідувач кафедри управління та смарт-інновацій, д.е.н., проф.
 29. Кизимчук О.П. – директор офісу міжнародного співробітництва та євроінтеграції, д.т.н., проф.
 30. Ковальчук О.В. – професор кафедри прикладної фізики та вищої математики, д.ф-м.н., проф.
 31. Коленко А.В. – завідувачка кафедри сценічного мистецтва, к.пед.н., доц.
 32. Колосніченко М.В. – декан факультету дизайну, д.т.н., проф.
 33. Костинець Ю.В. – завідувач кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну, д.е.н., доц.
 34. Кураксіна В.Є. – голова ради наукового товариства студентів та аспірантів.
 35. Манойленко О.П. – завідувач кафедри прикладної механіки та машин, к.т.н., доц.
 36. Олешко А.А. – завідувач кафедри смарт-економіки, д.е.н., проф.
 37. Мокроусова О.Р. – завідувач кафедри біотехнології, шкіри та хутра, д.т.н., проф.
 38. Нестеренко О.Б. – завідувач кафедри прикладної фізики та вищої математики, к.ф.-м.н., доц.
 39. Ніколаєва Т.В. – завідувач кафедри художнього моделювання костюму, к.т.н., проф.
 40. Ніфатова О.М. – начальник науково-дослідної частини, д.е.н., проф.
 41. Овчарек В.Є. – завідувач кафедри дизайну, к.т.н., доц.
 42. Ольшанська О.В. – декан факультету управління та бізнес-дизайну, д.е.н., проф.
 43. Остапенко Н.В. – завідувач кафедри ергономіки і дизайну, д.т.н., проф.
 44. Павленко В.М. – декан факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, к.т.н., доц.
 45. Панасюк І.В. – директор навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій, д.т.н., проф.
 46. Пашкевич К.Л. – професор кафедри ергономіки і дизайну, д.т.н., проф.
 47. Плаван В.П. – завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, д.т.н., проф.
 48. Ільїна А.А. – завідувач кафедри філософії та культурології, д.ф.н., доц.
 49. Сафронова О.О. – завідувач кафедри дизайну інтер’єру і меблів, к.т.н., доц.
 50. Скрипник М.І. – завідувач кафедри цифровізаціїї та бізнес-консалтингу, д.е.н., проф.
 51. Тарасенко І.О. – завідувач кафедри фінансів та інвестицій, д.е.н., проф.
 52. Телестакова А.А. – завідувач кафедри приватного та публічного права, к.ю.н., доц.
 53. Бєлялов Т.Е. – завідувач кафедри підприємництва та бізнесу, д.е.н., доц.
 54. Шевченко О.О. – директор навчально-наукового інституту інтернаціоналізації вищої освіти та науки, к.е.н.;
 55. Щербак В.Г. – провідний науковий співробітник науково-дослідної частини, д.е.н., проф.
 56. Щербань В.Ю. – завідувач кафедри комп’ютерних наук, д.т.н., проф.
 57. Шибицька Н.М. – завідувач інформаційних та комп’ютерних технологій, к.т.н., доц.