КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

СКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

Київського національного університету технологій та дизайну

 1. Грищенко І.М. – голова НТР, ректор КНУТД, д.е.н., проф.
 2. Ганущак-Єфіменко Л.М. – заступник голови НТР, проректор, д.е.н., проф.
 3. Вергун М.О. – головний бухгалтер-проректор, к.е.н.
 4. Стаценко В.В. – проректор, д.т.н., доц.
 5. Арабулі С.І. – керівник міжнародного інституту аспірантури і докторантури, к.т.н., доц.
 6. Бессарабов В.І. – професор кафедри промислової фармації, д.т.н., проф.
 7. Бєлялов Т.Е. – завідувач кафедри підприємництва та бізнесу, д.е.н., доц.
 8. Білянська М.М. – завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну, д.пед.н., доц.
 9. Бірюкова Ю.А. – директор міжнародного інституту академічної мобільності та співробітництва, к.е.н.
 10. Ісакова Є.П. – завідувачка кафедри філології та перекладу, к.ф.н., доц.
 11. Букорос Т.О. – директор науково-технічної бібліотеки, к.політ.н., доц.
 12. Степанова О.П. – т.в.о. завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, доктор культурології, проф.
 13. Власюк Т.М. – директор Інституту права та сучасних технологій, к.е.н., доц.
 14. Воляник О.Ю. – завідувач кафедри механічної інженерії, к.т.н.
 15. Галавська Л.Є. – начальник науково-дослідної частини, д.т.н., проф.
 16. Гараніна О.О. – завідувач кафедри технології моди, д.т.н., доц.
 17. Гончаренко І.М. – начальник відділу з питань інтелектуальної власності, к.е.н., доц.
 18. Гула Є.П. – завідувач кафедри графічного дизайну, проф.
 19. Деркач Т.М. – декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій, д.пед.н., проф.
 20. Дубрівна А.П. – завідувачка кафедри цифрового мистецтва, к. мист.
 21. Томіч Л.М. – завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я, к.мед.н., доц.
 22. Єршова О.О. – начальник відділу інформаційного забезпечення та трансферу технологій, доктор філософії.
 23. Злотенко Б.М. – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, д.т.н., проф.
 24. Остапенко Н.В. – декан факультету мистецтв і моди, д.т.н., проф.
 25. Герчанівська П.Е. – завідувачка кафедри філософії та культурології, д.культ., проф.
 26. Касич А.О. – завідувач кафедри управління та смарт-інновацій, д.е.н., проф.
 27. Ковальчук О.В. – професор кафедри прикладної фізики та вищої математики, д.ф-м.н., проф.
 28. Коленко А.В. – завідувачка кафедри сценічного мистецтва, к.пед.н., доц.
 29. Косенко Д.Ю. – завідувач кафедри дизайну інтер’єру і меблів, к. мист.
 30. Кулиняк М.А. – т.в.о. декана факультету культурних і креативних індустрій, к. мист.
 31. Лагода О.А. – завідувач кафедри прикладної фізики та вищої математики, к.фіз.-мат.н., доц.
 32. Мокроусова О.Р. – завідувач кафедри біотехнології, шкіри та хутра, д.т.н., проф.
 33. Олешко А.А. – завідувач кафедри смарт-економіки, д.е.н., проф.
 34. Ольшанська О.В. – декан факультету управління та бізнес-дизайну, д.е.н., проф.
 35. Оніщик Ю.В. – завідувач кафедри приватного та публічного права, д.ю.н., проф.
 36. Струмінська Т.В. – завідувач кафедри моди та стилю, к.т.н., доц.
 37. Павленко В.М. – декан факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, к.т.н., доц.
 38. Панасюк І.В. – директор інституту інженерії та інформаційних технологій, д.т.н., проф.
 39. Пасько О.М. – декан факультету дизайну, к.пед.н., доц.
 40. Пашкевич К.Л. – завідувач кафедри мистецтва та дизайну костюма, д.т.н., проф.
 41. Плаван В.П. – завідувач кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження, д.т.н., проф.
 42. Євсейцева О.С. – завідувач кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну, к.е.н., доц.
 43. Скідан В.В. – завідувач інформаційних та комп’ютерних технологій, к.т.н., доц.
 44. Страшний В.В. – завідувач кафедри промислової фармації, д.фарм.н., проф.
 45. Тарасенко І.О. – завідувач кафедри фінансів та бізнес-консалтингу, д.е.н., проф.
 46. Тименко В.П. – завідувач кафедри мультимедійного дизайну, д.пед.н., проф.
 47. Шатило Т.В. – завідувач лабораторією АДВЛ «Текстиль-ТЕСТ»
 48. Шевченко О.О. – директор офісу міжнародної та проєктної діяльності, к.е.н.
 49. Щербань В.Ю. – завідувач кафедри комп’ютерних наук, д.т.н., проф.