КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

СКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

Київського національного університету технологій та дизайну

 1. Грищенко І.М. – голова НТР, ректор КНУТД, д.е.н., проф.
 2. Ганущак-Єфіменко Л.М. – заступник голови НТР, проректор, д.е.н., проф.
 3. Вергун М.О. – головний бухгалтер-проректор, к.е.н.
 4. Моргулець О.Б. – проректор, д.е.н., проф.
 5. Стаценко В.В. – проректор, д.т.н., доц.
 6. Арабулі С.І. – керівник міжнародного інституту аспірантури і докторантури, к.т.н., доц.
 7. Деркач Т.М. – декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій, д.пед.н., проф.
 8. Березненко С.М. – завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів, д.т.н., проф.
 9. Бессарабов В.І. – професор кафедри промислової фармації, д.т.н., проф.
 10. Бєлялов Т.Е. – завідувач кафедри підприємництва та бізнесу, д.е.н., доц.
 11. Бондарчук Ю.А. – завідувач кафедри філології та перекладу, к.ф.н., доц.
 12. Букорос Т.О. – директор науково-технічної бібліотеки, к.політ.н., доц.
 13. Бунтова Н.В. – завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, к.е.н., доц.
 14. Кулиняк М.А. – т.в.о. декана факультету культурних і креативних індустрій, к. мист.
 15. Власюк Т.М. – директор Інституту права та сучасних технологій, к.е.н., доц.
 16. Воляник О.Ю. – завідувач кафедри механічної інженерії, к.т.н.
 17. Галавська Л.Є. – начальник науково-дослідної частини, д.т.н., проф.
 18. Гараніна О.О. – завідувач кафедри технології моди, д.т.н., доц.
 19. Гончаренко І.М. – начальник відділу з питань інтелектуальної власності, к.е.н., доц.
 20. Кравченко Н.І. – завідувач кафедри графічного дизайну, к. мист., доц.
 21. Білянська М.М. – завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну, д.пед.н., доц.
 22. Шатило Т.В. – завідувач лабораторією АДВЛ «Текстиль-ТЕСТ»
 23. Дубрівна А.П. – завідувачка кафедри цифрового мистецтва, к. мист.
 24. Дудорова Л.Ю. – завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я, д.пед.н., проф.
 25. Єршова О.О. – начальник відділу інформаційного забезпечення та трансферу технологій, доктор філософії.
 26. Злотенко Б.М. – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, д.т.н., проф.
 27. Зубкова Л.І. – декан факультету мистецтв і моди, к.т.н., проф.
 28. Ільїна А.А. – завідувач кафедри філософії та культурології, д.ф.н., доц.
 29. Касич А.О. – завідувач кафедри управління та смарт-інновацій, д.е.н., проф.
 30. Ковальчук О.В. – професор кафедри прикладної фізики та вищої математики, д.ф-м.н., проф.
 31. Коленко А.В. – завідувачка кафедри сценічного мистецтва, к.пед.н., доц.
 32. Косенко Д.Ю. – завідувач кафедри дизайну інтер’єру і меблів, к. мист.
 33. Кураксіна В.Є. – голова ради наукового товариства студентів та аспірантів.
 34. Лагода О.А. – завідувач кафедри прикладної фізики та вищої математики, к.фіз.-мат.н., доц.
 35. Мокроусова О.Р. – завідувач кафедри біотехнології, шкіри та хутра, д.т.н., проф.
 36. Олешко А.А. – завідувач кафедри смарт-економіки, д.е.н., проф.
 37. Ольшанська О.В. – декан факультету управління та бізнес-дизайну, д.е.н., проф.
 38. Оніщик Ю.В. – завідувач кафедри приватного та публічного права, д.ю.н., проф.
 39. Остапенко Н.В. – завідувач кафедри моделювання та художнього оздоблення одягу, д.т.н., проф.
 40. Павленко В.М. – декан факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, к.т.н., доц.
 41. Панасюк І.В. – директор інституту інженерії та інформаційних технологій, д.т.н., проф.
 42. Пасько О.М. – декан факультету дизайну, к.пед.н., доц.
 43. Пашкевич К.Л. – завідувач кафедри мистецтва та дизайну костюма, д.т.н., проф.
 44. Плаван В.П. – завідувач кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження, д.т.н., проф.
 45. Пономаренко І.В. – завідувач кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну, к.е.н., доц.
 46. Скідан В.В. – завідувач інформаційних та комп’ютерних технологій, к.т.н., доц.
 47. Страшний В.В. – завідувач кафедри промислової фармації, д.фарм.н., проф.
 48. Тарасенко І.О. – завідувач кафедри фінансів та бізнес-консалтингу, д.е.н., проф.
 49. Тименко В.П. – завідувач кафедри мультимедійного дизайну, д.пед.н., проф.
 50. Шевченко О.О. – директор офісу міжнародної та проєктної діяльності, к.е.н.
 51. Щербань В.Ю. – завідувач кафедри комп’ютерних наук, д.т.н., проф.