КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КНУТД В 2023 р.

 

Правила прийому 2023

Зміни до правил прийому

Додаток 1

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни та вартість навчання (Громадяни України)

 

 

Додаток 2

Перелік спеціальностей, конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ОС молодшого бакалавра; освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста; фахового молодшого бакалавра

 

 

Додаток 3

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб на основі НРК6; НРК7 для здобуття освітнього ступеня магістра

 

 

Додаток 4

Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра фармацевтичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти

 

 

Додаток 5

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

 

 

Додаток 6

Перелік та структура широких конкурсів

 

 

Додаток 7

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць в 2023 році

 

 

Додаток 8

Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту до шкали 100–200

 

 

Додаток 9

Таблиці переведення тестових балів матурального іспиту до шкали 100–200

 

 

Додаток 10

Таблиці переведення тестових балів єдиного вступного іспиту до шкали 100–200

 

 

Додаток 11

Критерії оцінювання мотиваційних листів вступників до Київського національного університету технологій та дизайну в 2023 році

 

 

Додаток 12 

Правила прийому до аспірантури Київського національного університету технологій та дизайну в 2023 році

 

 

Додаток 13  

Правила прийому до докторантури Київського національного університету технологій та дизайну в 2023 році

 

 

Додаток 14

Таблиця відповідності середнього бала диплома ступеня «бакалавр» (ОКР «спеціаліст»), обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 100-бальної шкали