КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ ДО КНУТД У 2022 РОЦІ

1. Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів та творчих конкурсів при вступі на І курс для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»

1.1. Творчий конкурс 017 «Фізична культура і спорт»  (Фітнес та рекреація)

1.2. Творчий конкурс  022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття); Графічний дизайн; Дизайн середовища; Промисловий дизайн)

1.3. Творчий конкурс 026 «Сценічне мистецтво» (Акторська майстерність та продюсування)

1.4. Порядок оцінювання за результатами індивідуальної усної співбесіди (Українська мова, Математика, Історія України)

1.5. Творчий конкурс 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (Digital Art)

 

2. Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», фахового молодшого бакалавра  при вступі на І (ІІ) курс зі скороченим терміном навчання

2.1. Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» (Фітнес та рекреація)

2.2. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття); Графічний дизайн; Дизайн середовища; Промисловий дизайн)

2.3. Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»  (Акторська майстерність та продюсування)

2.4. Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (Digital Art)

 

3. Програми фахових вступних випробувань на здобуття освітнього ступеня «магістр»

3.1. Спеціальність 015. «Професійна освіта» (Технологія виробів легкої промисловості)

3.2. Спеціальність 022 «Дизайн» (за видами)

3.3. Спеціальність 051 «Економіка» (Корпоративна економіка та  міжнародний бізнес)

3.3.1. Тест загальної навчальної компетентності

3.3.2. Фаховий іспит

3.4. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (Міжнародний облік та аудит-консалтинг)

3.4.1. Тест загальної навчальної компетентності

3.4.2. Фаховий іспит

3.5. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Фінансово-інвестиційний бізнес-консалтинг)

3.5.1. Тест загальної навчальної компетентності

3.5.2. Фаховий іспит

3.6. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Бізнес-адміністрування)

3.6.1. Тест загальної навчальної компетентності

3.6.2. Фаховий іспит

3.7. Спеціальність 075 «Маркетинг» (Комунікаційний маркетинг)

3.7.1. Тест загальної навчальної компетентності

3.7.2. Фаховий іспит

3.8. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Інноваційне підприємництво та управління Start-Up проєктами)

3.8.1. Тест загальної навчальної компетентності

3.8.2. Фаховий іспит

3.9. Спеціальність 081 «Право»  (Господарсько-правова діяльність)

3.9.1. Тест загальної навчальної компетентності

3.9.2. Предметний тест з права та міжнародного права

3.10. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» (Комп’ютерні науки)

3.11. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» (Технології штучного інтелекту)

3.12. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Комп’ютерна інженерія) КНУТД

3.13. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»( Хімічні технології виробництва лікарських засобів і медичних виробів)

3.14. Спеціальність 131 «Прикладна механіка» (Мехатроніка та робототехніка)

3.15. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (Індустріальна інженерія)

3.16. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електропобутова техніка)

3.17. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва)

3.18. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів)

3.19. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика)

3.20. Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (Біотехнологія високомолекулярних сполук)

3.21. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

3.22. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

3.23. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

3.24. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (Промислова фармація)

3.25. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» (Готельно-ресторанний бізнес)

 

4. Програма з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня «магістр»