КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну КНУТД

Олексій Олексійович ГАЙДЕЙ

кандидат економічних наук, заслужений працівник освіти України
директор Чернігівського фахового коледжу інженерії та дизайну КНУТД

Адреса: 14014, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 64

Контактні телефони:

тел./факс   (0462) 66-22-63
(0462) 613-011 - директор 
(0462) 651-242 - приймальна комісія 
(0462) 662-266 - навчальна частина
e-mail:     [email protected]
Cайт коледжу:     http://chpek.com.ua
 
Про коледж

Відповідно до наказу МОН України №194 від 25.02.2011 року та наказів університету №78 від 14.03.2011 року, №63-уч від 18.04.2011 року Чернігівський державний механіко-технологічний технікум увійшов до структури Київського національного університету технологій та дизайну зі зміною назви – Чернігівський промислово-економічний коледж. Відповідно до рішення Вченої ради Київського національного університету технологій та дизайну від 22.01.2020 року протокол № 4 назва змінена на Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну.

Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну – це заклад фахової передвищої освіти, у якому з 1 вересня 2020 року здійснюється підготовка фахівців зі здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. Юридичною підставою для здійснення освітньої діяльності є Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти від 10.10.2019 року http://www.knutd.edu.ua

 

Умови вступу:

Правила прийому розроблені приймальною комісією ЧПЕК КНУТД відповідно до умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року №1350 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 січня 2020  року за №49/34332.

Коледж готує фахівців за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр за денною та заочною формою на основі базової загальної середньої освіти (одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти), повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник.

Вступники особисто подають заяву на вступ, у якій вказують спеціальність та форму навчання. До заяви вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу (паспорта або свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2020 року);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • медичну довідку форми 086/о;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • копії документів, які дають вступнику право на особливі умови вступу або навчання (за наявності).

У коледжі працюють шестимісячні підготовчі курси. В разі успішного закінчення курсів абітурієнти мають до 50 додаткових балів до конкурсного балу.

 Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями фахового молодшого бакалавра:

 • Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн»  Освітня програма «Графічний дизайн»,  «Дизайн інтер’єру та меблів»
 • Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» Освітня програма «Облік і оподаткування»
 • Галузь знань 13 «Механічна інженерія» Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітня програма «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості», «Мехатронні системи технологічних машин і верстатів»
 • Галузь знань 14 «Електрична інженерія» Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Освітня програма «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»
 • Галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування» Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 • Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія» Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» Освітня програма «Хімічні технології та інженерія»

У коледжі функціонують відділення денної та заочної форм навчання.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за інтегрованими навчальними планами в Київському національному університеті технологій та дизайну, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра відповідного напрямку.

Більше інформації про вступ і навчання у Чернігівському фаховому коледжі інженерії та дизайну  можна дізнатися на сайті http://chpek.com.ua/