КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Науково-технічна бібліотека КНУТД

БУКОРОС Тетяна Олександрівна

директор НТБ КНУТД, доцент, кандидат політичних наук

Адреса: 01011 Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 1, к. 1-0275

Контактний телефон +38044-256-29-02

e-mail

Сайт бібліотеки: http://lib.knutd.edu.ua/

Електронний каталог: http://biblio.knutd.edu.ua/catalog

Інституційний репозитарій: http://er.knutd.edu.ua/

Положення про інституційний репозитарій КНУТД

Положення про науково-технічну бібліотеку КНУТД

Бібліотека КНУТД була заснована в 1930 році, як бібліотека Київського інституту шкіряної промисловості. Назва бібліотеки змінювалася відповідно до назви закладу вищої освіти. Початок фондам книгозбірні було покладено передачею 500 примірників книг з бібліотеки Київського політехнічного інституту. Науково-технічна бібліотека є одним із основних структурних підрозділів університету. Бібліотека бере активну участь у підвищенні якості освітнього та науково-дослідного процесів та побудові єдиного інформаційного середовища університету   на базі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. В електронному каталозі відображено активний фонд бібліотеки. 

Структура науково-технічної бібліотеки

Структуру бібліотеки складають 6 відділів:

 • Відділ комплектування та обліку документів  і організації каталогів - забезпечує науково обґрунтоване поповнення фонду відповідно до освітніх програм університету. Виконує наукове і технічне опрацювання та систематизацію нових надходжень. Розкриває інформаційні ресурси шляхом організації і ведення електронного каталогу та повнотекстових баз даних (приміщ. 1-0279, 1-0292  тел. 24-03, 29-48)
 • Відділ обслуговування навчальною літературою – обслуговує користувачів університету та віддалених користувачів навчальними, методичними, гуманітарними виданнями, стандартами, іноземними та періодичними виданнями, дисертаціями (приміщ. 1-0397 , тел. 29-06; приміщ. 1-0394, тел. 22-28; приміщ. 1-0294, тел. 24-80)
 • Відділ обслуговування науковою літературою – забезпечує користувачів університету та віддалених користувачів науково-технічними та гуманітарними виданнями, виконує запити по МБА, здійснює електронну доставку документів (приміщ. 1-0427 , тел. 256-84-35; приміщ. 1-0183, тел. 21-09)
 • Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення – застосовує сучасні інноваційні підходи, здійснює моніторинг динаміки інформаційного середовища в системі Google Scolar, наукометричних базах даних «Scopus» та «Web of Science», виконує наповнення та підтримку інституційного репозитарію, реєструє міжнародний цифровий ідентифікатор DOI на платформі Open Journal Systems (приміщ. 1-0169, тел. 256-84-73)
 • Інформаційно-бібліографічний відділ – забезпечує оперативне довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів, інформаційно-аналітичне обслуговування науковців університету, надає послугу визначення індексів УДК (приміщ. 1-0428, тел. 256-29-50)
 • Відділ зберігання фондів – забезпечує формування, організацію, збереження та використання фонду, пропаганду та розкриття фонду Колекції видань з легкої промисловості та суміжних галузей (XVIII-XX ст.) (приміщ. 1-0290, 1-0399, тел. 24-80, 29-08)

Науково-інформаційна діяльність бібліотеки

Науково-інформаційна діяльність бібліотеки пов'язана з забезпеченням інформаційних, дослідницьких потреб студентів, науковців, викладачів, співробітників університету.

На допомогу науковій роботі університету бібліотека проводить Дні аспіранта, Дні кафедр з застосуванням мультимедійного обладнання.

Функціонує інституційний репозитарій КНУТД (erKNUTD).

Здійснюється сприяння формуванню бренду вченого (в т.ч. допомога у створенні (упорядкуванні) профілів науковців у системі ідентифікації авторів: профіль Google Scholar, профіль Scopus, ORCID, Researcher ID.

Підвищення інформаційної культури користувача

Бібліотека проводить семінари для кураторів студентських груп у супроводі презентаційного матеріалу. Для студентів денної та заочної форми навчання, учнів коледжів університету фахівці бібліотеки проводять заняття з інформаційної культури, також у дистанційній формі. 

Виховна та культурно-просвітницька робота

Бібліотека успішно використовує інтерактивні форми роботи зі студентами: зустрічі, тренінги, квести. Організує віртуальні виставки на сайті бібліотеки, традиційні книжково-ілюстративні виставки до знаменних та пам’ятних дат. Видається ілюстрована серія "Інформаційні листки з історії культури та мистецтва", яка містить основні відомості про видатних особистостей та історичні події в Україні та світі. Екскурсії, організовані для студентів першого курсу та всіх охочих, знайомлять з діяльністю та інформаційними ресурсами бібліотеки.

Напрями розвитку НТБ КНУТД

Пріоритетними напрямами розвитку НТБ КНУТД є :

 • створення єдиної електронної бібліотеки КНУТД;
 • інформаційне забезпечення освітнього та наукового процесів через організацію віддаленого доступу;
 • розвиток сервісів дистанційного обслуговування;
 • підвищення рівня інформаційної грамотності користувачів з урахуванням сучасних вимог і нових інформаційних технологій;
 • сприяння науковій діяльності та підвищення рейтингу Університету через цитованість праць його науковців;
 • сприяння підвищенню web-присутності Університету та його дослідників;
 • культурно-просвітницька та патріотично-виховна робота зі студентами;
 • використання комунікаційних каналів бібліотеки для налагодження стійких інформаційних зв’язків та побудови діалогу зі своїми користувачами.