КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Перелік спеціальностей і освітніх програм для підготовки здобувачів вищої освіти

Київського національного університету технологій та дизайну

 

Спеціальність

Освітня програма

Абревіатура випускової кафедри

код

найменування

назва

код

Ступінь бакалавра

014

Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Українська мова і література та англійські філологічні студії

БУМЛ

ФП

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

БПТ

ПОСТД

017

Фізична культура і спорт

Фітнес та рекреація

БФР

ФВЗ

022

Дизайн

Графічний дизайн

БГД

ГД

Дизайн одягу

БДО

МДК
Дизайн середовища

БДС

ДІМ
Мультимедійний дизайн

БМД

МД

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Цифрове мистецтво

БЦМ

ЦМ

026

Сценічне мистецтво

Акторська майстерність та продюсування

БСМ

СМК

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент соціокультурної діяльності

БМСД

ФК

034

Культурологія

Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проєктів

БВМ

ФК

035

Філологія

Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях

БАМ

ФП

051

Економіка

Економіка міжнародного бізнесу

БЕМБ

СЕ
SMART-економіка

БСЕП

СЕ

052

Політологія

Політологія та публічні комунікації

БППК

ППП

053

Психологія

Психологія

БПС

ПОСТД

054

Соціологія

Соціальні комунікації

БСК

ФК

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

БОА

ФБК

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

БФ

ФБК

073

Менеджмент

Менеджмент 

БМн

УСІ

075

Маркетинг

Digital-маркетинг

БЦМР

МКД

Маркетинг

БМР

МКД

076

Підприємництво та торгівля 

Підприємництво та комерційна діяльність

БПКД

ПБ

Підприємництво та митно-логістична діяльність

БПМЛД

ПБ

081

Право

Господарсько-правова діяльність

БП

ППП

105

Прикладна фізика та наноматеріали

Нано- та мікротехнології в дизайні

БНТ

ПФВМ

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

БІП

ІКТ

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

БІТ

КН

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

БКСМ

КІЕМ

124

Системний аналіз

Системний аналіз і управління

БСАУ

КІЕМ

125

Кібербезпека та захист інформації

Інженерія кібербезпеки

БІК

КН

126

Інформаційні системи та технології

Управління ІТ-проєктами

БІСТ

ІКТ

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

БПМ

МІ

133

Галузеве машинобудування

Машинобудування

БМБ

МІ

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханіка

БЕМ

КІЕМ

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

БХТ

ХТР

Інноваційна фармацевтика

БІФ

ПФ

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія

ББТ

БШХ

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

БА

ІКТ

182

Технології легкої промисловості

Індустрія моди

БІМ

ТМ

Конструювання та технології швейних виробів

БШ

МС

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

БШМК

МС

183

Технології захисту навколишнього середовища

Екологічний інжиніринг

БТЗ

ХТР

231

Соціальна робота

Соціальна робота

БСР

ПОСТД

241

Готельно-ресторанна справа

Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі

БГР

ТГРБ

242

Туризм і рекреація

Туризм

БТур

ТГРБ

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

БПУ

СЕ

Ступінь магістра

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

МгПТ

ПОСТД

022

Дизайн

Дизайн (за видами)

МгД

МДГД

Дизайн одягу

МгДО

МДК
Дизайн середовища

МгДС

ДІМ

051

Економіка

Корпоративна економіка та міжнародний бізнес

МгКЕМБ

СЕ

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Додаткова спеціальність – 071 Облік і оподаткування

Фінансові технології, облік та бізнес-аналітика

МгФТО

ФБК

073

Менеджмент

Бізнес-адміністрування

МгБА

УСІ

075

Маркетинг

Комунікаційний маркетинг

МгКМ

МКД

076

Підприємництво та торгівля 

Інноваційне підприємництво та управління Startup проєктами

МгІТУП

ПБ

081

Право

Господарсько-правова діяльність

МгП

ППП

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

МгІТ

КН

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

МгКІ

КІЕМ

131

Прикладна механіка

Мехатроніка та робототехніка

МгМР

МІ

132

Матеріалознавство

Технології 3D друку

МгТД

ХТР

133

Галузеве машинобудування

Індустріальна інженерія

МгІІ

МІ

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електропобутова техніка

МгЕМ

КІЕМ

161

Хімічні технології та інженерія

Європейська космецевтика МгЄК ПФ

Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів

МгПП

ХТР

Хімічні технології виробництва лікарських засобів і медичних виробів

МгЛЗ

ХТР

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія високомолекулярних сполук МгБТ БШХ
174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва МгАк ІКТ

182

Технології легкої промисловості

Індустрія моди

МгІМ

ТММС

Конструювання та технології швейних виробів

МгШ

МС

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

МгШМК

МС

226

Фармація, промислова фармація

Промислова фармація

МгХФ 

ПФ

Промислова фармація

МгХФБ

ПФ

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанний бізнес

МгГР

ТГРБ

Ступінь доктора філософії

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта 

ДФПО

ПОСТД

022

Дизайн

Дизайн

ДФД

ГД, ДІМ, МД, МДК

034

Культурологія

Культурологія

ДФК

ФК

051

Економіка

Економіка

ДФЕ

СЕ

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

ДФФБС

ФБК

073

Менеджмент

Менеджмент

ДФМн

УСІ

075

Маркетинг

Маркетинг

ДФМ

МКД

076

Підприємництво та торгівля 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ДФПТБ

ПБ

081

Право

Право

ДФП

ППП

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

ДФКН

КН

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

ДФГМ

МІ

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ДФЕЕЕ

КІЕМ

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

ДФХТ

ХТР

182

Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості

ДФТЛП

ТММСБШХ

226

Фармація, промислова фармація

Промислова фармація

ДФПФ

ПФ