КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Перелік спеціальностей і освітніх програм для підготовки здобувачів вищої освіти

Київського національного університету технологій та дизайну набору 2022 року

 

Спеціальність

Освітня програма

Абревіатура випускової кафедри

код

назва

назва

код

Ступінь бакалавра

014

Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Середня освіта: англійська мова і література

БВА

ФП

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта (Технології легкої промисловості)

БПТ

ПОСТД

017

Фізична культура і спорт

Фітнес та рекреація

БФР

ФВЗ

022

Дизайн

Дизайн одягу (взуття)

БДО

ЕДМДК

МДК

МДК

ЕД

Графічний дизайн

БГД

ДзнОМГД

ОМГД

ОМГД

Дзн

Дзн

Дзн

Дизайн середовища

БДС

ДІМ 

ДІМ

ДІМ

Промисловий дизайн

БДП

Дзн

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Digital Art

БЦМ

ЦМ

026

Сценічне мистецтво

Акторська майстерність та продюсування

БСМ

СМК

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент соціокультурної діяльності

БМСД

ТГРБ

034

Культурологія

Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проєктів

БВМ

ФК

035

Філологія

Англійська мова: переклад у бізнес-комунікаціях

БАМ

ФП

051

Економіка

Біоекономіка

ББЕ

БШХ, СЕ

Економіка міжнародного бізнесу

БЕМБ

СЕ

Smart-економіка

БСЕП

СЕ

052

Політологія

Політологія та публічні комунікації

БППК

ППП

053

Психологія

Психологія

БПС

ПОСТД

071

Облік і оподаткування

Digital облік та податковий консалтинг

БОА

ЦБК

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

БФ

ФІ

Цифрові фінанси

БЦФ

ФІ

073

Менеджмент

Менеджмент 

БМн

УСІ

Туристичний бізнес

БТБ УСІ

Управління проєктами та смарт-технологіями

БУПС УСІ

075

Маркетинг

Маркетинг

БМР

МКД

Digital маркетинг

БЦМР

МКД

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ІT-підприємництво

БІП

ПБ

Підприємництво та митно-логістична діяльність

БПМЛД

ПБ

Підприємництво та комерційна діяльність

БПКД

ПБ
Міжнародні підприємницькі бізнес-проєкти

БПБ

ПБ

081

Право

Господарсько-правова діяльність

БП

ППП

105

Прикладна фізика та наноматеріали

Нано- та мікротехнології в дизайні

БНМД

ПФВМ

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

БІП

ІКТ

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

БІТ

КН

123

Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

БКСМ

КІЕМ

124

Системний аналіз

Системний аналіз і управління

БСАУ

КІЕМ

125

Кібербезпека

Інженерія кібербезпеки

БІК

КН

126

Інформаційні системи та технології

Управління ІТ-проєктами

БІСТ

ІКТ

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

БПМ

ПММ

133

Галузеве машинобудування

Машинобудування

БМБ

ПММ

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханіка

БЕМ

КІЕМ

Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів

БІС

КІЕМ

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

БА

ІКТ

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

БХТ

БШХ, ЕЕХПЕТПХВ

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія

ББТ

БШХ

182

Технології легкої промисловості

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

БШМК

МХОО

Індустрія моди

БІМ

КТВШ

БІМ

КТВШ

БВ

КТВШ

БТ

ТДТМ

Комп’ютерний дизайн в індустрії моди

БКДІМ

КТВШ

Конструювання та технології швейних виробів

БШ

ТКШВ

Текстильний інжиніринг

БТІ

ТДТМ

183

Технології захисту навколишнього середовища

Екологічний інжиніринг

БТЗ

ПЕТПХВ

226

Фармація, промислова фармація

Промислова фармація

БХФ

ПФ

241

Готельно-ресторанна справа

Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі

БГР

ТГРБ

242

Туризм

Туризм

БТур

ТГРБ

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

БПУ

УСІ

Ступінь магістра

015.36

Професійна освіта(Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

МгПТ

ПОСТД

022

Дизайн

Дизайн (за видами)

МгД

Дзн, ДІМ, ЕД, МДКОМГД

МДК

МДК

ЕД

ОМГД

ОМГД

Дзн

Дзн

Дзн

ДІМ

ДІМ
Дзн

051

Економіка

Корпоративна економіка та міжнародний бізнес

МгКЕМБ

СЕ

071

Облік і оподаткування

Міжнародний облік та бізнес-консалтинг

МгОА

ЦБК

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансово-інвестиційний бізнес-консалтинг

МгФІБК

ФІ

073

Менеджмент

Бізнес-адміністрування

МгБА

УСІ

075

Маркетинг

Комунікаційний маркетинг

МгКМ

МКД

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інноваційне підприємництво та управління Start-Up проєктами

МгІТУП

ПБ

081

Право

Господарсько-правова діяльність

МгП

ППП

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

МгІТ

КН

Технології штучного інтелекту

МгТІ

КН

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

МгКІ

КІЕМ

131

Прикладна механіка

Мехатроніка та робототехніка

МгМР

ПММ

133

Галузеве машинобудування

Індустріальна інженерія

МгІІ

ПММ

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електропобутова техніка

МгЕМ

КІЕМ

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Компютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

МгАк

ІКТ

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів

МгПП

ПЕТПХВ

Хімічні технології виробництва лікарських засобів і медичних виробів

МгЛЗ

ПЕТПХВ

Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика

МгТЕ

ЕЕХ

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія високомолекулярних сполук МгБТ БШХ

182

Технології легкої промисловості

Конструювання та технології швейних виробів

МгШ

ТКШВ

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

МгШМК

ЕД

Індустрія моди

МгІМ

КТВШ

МгІМ

КТВШ

МгВ

КТВШ

МгТ

ТДТМ

226

Фармація, промислова фармація

Промислова фармація

МгХФ 

ПФ

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанний бізнес

МгГР

ТГРБ

Ступінь доктора філософії

022

Дизайн

Дизайн

ДФД

ЕД, МДК

051

Економіка

Економіка

ДФЕ

СЕ

073

Менеджмент

Менеджмент

ДФМн

УСІ

075

Маркетинг

Маркетинг

ДФМ

МКД

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ДФПТБ

ПБ

081

Право

Право

ДФП

ППП

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

ДФКН

КНТ

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство

ДФТМ

ТДТМ

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

ДФГМ

ПММ

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ДФЕЕЕ

КІЕМ

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

ДФХТ

ПЕТПХВ, ЕЕХ

182

Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості

ДФТЛП

ТКШВ, ЕДКТВШ, ТДТМ, БШХ

226

Фармація, промислова фармація

Промислова фармація

ДФПФ

ПФ