КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Метою науково-інноваційної політики Університету є розвиток та використання науково-технічного потенціалу, впровадження сучасних екологічно чистих і безпечних, ресурсоощадних технік і технологій, створення та реалізацію нових видів конкурентоздатної наукоємної продукції, що дасть змогу забезпечити підвищення якості і ефективності результатів наукових досліджень та значне зростання обсягів їх фінансування.

Організація наукової та інноваційної діяльності в університеті здійснюється шляхом:

  • пошуку нових форм організації наукової та науково-технічної діяльності, сприяння впровадженню її результатів у виробництво;
  • залучення академічних працівників до співробітництва з підприємствами, кластерами, бізнес-асоціаціями та іншими учасниками екосистеми інновацій шляхом проведення спільних досліджень, консалтингу та нетворкінгу;
  • організації міждисциплінарних фундаментальних, прикладних досліджень та науково-експериментальних розробок високого рівня;
  • наукового супроводу, інформаційно-аналітичного і науково-технічного забезпечення інноваційних проектів та впровадження одержаних результатів у навчальний процес, використовуючи при цьому сучасні інформаційні технології;
  • трансферу технологій та комерціалізації результатів досліджень;
  • підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
  • дотримання принципів корпоративної соціальної відповідальності.

Університетські наукові дослідження є майданчиком для діалогу бізнесу з владою і освітнім середовищем. Інструментами такої взаємодії є організація конференцій, форумів, виставок та інших подій, створення коворкінгів, та хабів, що стають майданчиками для взаємодії та розвитку Університету підприємницького типу.

Як частина інноваційної екосистеми Університет створює власну систему підтримки інновацій, забезпечуючи студентів знаннями, нетворкінгом, інфраструктурою для започаткування стартапів.