КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Повідомлення про прояви корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Київському національному університеті технологій та дизайну – Полат Ірина Володимирівна.

Інформація про прояви корупції з боку посадових осіб та працівників Київського національного університету технологій та дизайну може бути повідомлена:

письмово за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2

електронним листом на адресу:

за телефоном «гарячої лінії»: +38 (044) 256-84-62

Інформація може надаватися анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а тому його надання не обумовлює обов'язкової підготовки відповіді заявнику.

Антикорупційне законодавство

Міжнародні акти

Закони України

Постанови Кабінету Міністрів України

 

Інформація, що стосується запобігання та виявлення корупції

Антикорупційна програма

Типове положення щодо запобігання проявам корупції, що підлягає включенню до господарських договорів, які укладаються з Київським національним університетом технологій та дизайну

Порядок ведення реєстру внесків на благодійну діяльність Київського національного університету технологій та дизайну

Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Київському національному університеті технологій та дизайну

Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Київського національного університету технологій та дизайну

Порядок розгляду повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень

Типова форма повідомлення про факти пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність

Типова форма повідомлення про факти порушення Антикорупційної програми Київського національного університету технологій та дизайну, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень