КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) –
державний заклад вищої освіти України
(Kyiv National University of Technologies and Design)

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) ‒ це багатопрофільний навчально-науково-інноваційний комплекс із широко розвинутою інфраструктурою і сучасною матеріально-технічною базою, який здійснює багаторівневу підготовку кваліфікованих фахівців різних спеціальностей. Університет є флагманом у підготовці фахівців для галузей легкої і хімічної промисловості, індустрії моди, бізнесу, художньо-технічного моделювання і дизайну промислових виробів, мистецтва, економіки і побутового сервісу, юриспруденції та ін. Це один із найстаріших у країні закладів вищої освіти технологічного профілю. Університет має низку унікальних наукових шкіл, що здійснюють науково-інноваційну діяльність і визнані в Україні, та за кордоном.

Київський національний університет технологій та дизайну засновано 17 квітня 1930 року наказом Вищої ради народного господарства № 1240 як Інститут шкіряної промисловості. Від цієї дати, вважається, що розпочинається історія університету.  Дослідження витоків підготовки фахівців свідчать, що фактично її можна віднести до початку ХІХ ст., коли було започатковано професійну підготовку ремісників, які виготовляли товари зі шкіри, хутра, текстилю кустарним і кооперативним способами. Позаяк, ця тема ще чекає на ґрунтовні дослідження.

Із 1944 року заклад вищої освіти мав назву Київський технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП);  із 1993 року – Державна академія легкої промисловості України (ДАЛПУ); із 1999 року – Київський державний університет технологій та дизайну (КДУТД); із 2001 року – Київський національний університет технологій та дизайну.

За роки плідної діяльності було підготовлено десятки тисяч фахівців для економіки України, а також для країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. Це свідчить про здатність університету конкурувати на глобальному ринку освітніх послуг.

Університет пишається своїми викладачами й науковими школами. Головним здобутком та гордістю є наші випускники, які становлять міцну  інженерно-технічну основу не тільки в легкій та хімічній промисловості, а й у бізнесі, дизайні, побутовому обслуговуванні, оборонній та приладобудівельній галузях. З-поміж наших випускників: діячі уряду та державних органів влади різних рівнів, учені, відомі дизайнери, успішні керівники та бізнесмени, фахівці різних сфер життєдіяльності.

Університет здійснює діяльність відповідно  до  законодавства України та Статуту університету. Місія університету полягає в сприянні сталому розвитку регіону і країни, у  задоволенні потреб населення в освіті незалежно від місця проживання/перебування; у підготовці конкурентоспроможних фахівців для економіки; в активній участі в особистому розвитку кожної людини, її вихованні й удосконаленні здібностей.

Мета університету – навчати й виховувати молодь, реалізовувати необхідні суспільству якісні освітні послуги незалежно від місця проживання / перебування споживачів; розвивати особистісний потенціал учасників освітнього процесу, їх творчі здібності, активну соціальну позицію.

Ціль – становлення КНУТД як першокласного та впливового на міжнародному рівні університету прикладних досліджень із високоякісною освітньою і науковою репутацією.

Завдання університету – забезпечення якісної освітньої діяльності здобувачів вищої освіти; розвиток наукових досліджень і трансфер технологій та інновацій у реальний сектор економіки; інтеграція у світовий ринок науки і освіти.

 

Національне та міжнародне визнання

Університет має високе професійне та освітнє визнання, підтверджуючи свою конкурентоспроможність позиціями в національних та міжнародних рейтингах.

Найвищим досягненням 2020 р. є введення КНУТД до одного з найбільш впливових міжнародних рейтингів університетів QS World University Rankings: EECA – регіонального рейтингу університетів Східної Європи й Центральної Азії. Рейтинг QS оцінює освітню і наукову діяльність університетів на основі результатів опитувань понад 140 тисяч експертів, академіків, роботодавців, а також показників наукової, міжнародної та освітньої діяльності. З-понад 3,3 тисячі університетів регіону до рейтингу 2022 року введено 400 найкращих ЗВО.

Американський журнал «CEOWORLD Magazine», який є провідним у світі бізнесу і технологій, оприлюднив результати щорічного Рейтингу Кращих дизайнерських шкіл світу у 2022 році. Заклади освіти були ранжовані за такими чинниками: знання і практичний досвід, вплив і значення. Під час збору інформації було проведено опитування понад 40 000 студентів, 50 000 фахівців галузі, а також 30 000 рекрутерів та аналітиків журналу «CEOWORLD».

Київський національний університет технологій та дизайну в Рейтингу-2022 зайняв 58 місце з-поміж кращих світових шкіл моди та дизайну. Для університетської спільноти – це честь бути єдиним представником від України та Східної Європи на освітянському ринку. КНУТД з кожним роком підвищує свою значущість та позиції як на національному, так і на світовому рівні.

У 2016 році КНУТД займав 88 місце, а вже через п’ять років наша позиція піднялася на 30 сходинок. Це досягнення є результатом підвищення якості освіти в університеті, ефективної роботи науково-педагогічного колективу, підвищення наукового потенціалу вчених, дизайнерів, високих досягнень студентів, випускників та діяльності ректорату і Вченої ради.

Також утретє цей журнал вніс КНУТД до світового рейтингу ТОП-100 найкращих наукових шкіл та університетів, які забезпечують випуск висококваліфікованих спеціалістів у галузі медицини та фармації. У рейтингу 2022 року наш університет посів 61 місце, покращивши на чотири позиції попереднє досягнення.

7 грудня 2020 року, за результатами експертного оцінювання, Київський національний університет технологій та дизайну вперше внесено до світового рейтингу «Green Metric World University Rankings».  Це дало можливість університету одержати право членства в глобальній мережі закладів вищої освіти, що впроваджують парадигму сталого розвитку, ключовим змістом якої є взаємодія й інтеграція економічних, соціальних та екологічних вимірів.

За рейтингом «WEBOMETRICS» від Cybermetrics Lab (Іспанія)  оприлюдненим у січні 2021 р. університет  посідав 29 місце з-поміж закладів вищої освіти України, а вже у липні піднявся на 19 місце. Ця компанія також складає Transparent Ranking – рейтиг університетів за кількістю посилань найкращих профілів науковців за базою Google Scholar. У липні 2021 р. КНУТД посів 26 місце з-поміж ЗВО України.

У грудні 2021 року Університет вперше введено до впливового міжнародного рейтингу закладів вищої освіти SCImago Institutions Ranking. В основу рейтингу покладено три групи показників. Показник наукової-освітньої діяльності враховує обсяг, вплив та якість дослідницького результату установи. Показник інновацій розраховується на основі кількості патентних заявок установи та цитувань, які отримують його дослідницькі результати від патентів. Соціальний показник базується на кількості сторінок вебсайту закладу та кількості зворотних посилань із соціальних мереж. Варто зазначити, що за показником інновацій університет увійшов до першого квартилю Q1 (24% кращих ЗВО світу).

Університет є одним із перших українських закладів вищої освіти, який пройшов незалежні зовнішні аудити, проведені національним сертифікаційним центром «СТАНДАРТ» та міжнародним сертифікаційним центром «QMSCERT» (Італія), за результатами яких отримав сертифікати відповідності системи менеджменту якості освітньої діяльності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, чим підтвердив, що в Університеті: працює висококваліфікований колектив наукових, науково-педагогічних та адміністративних працівників; процеси, які пов’язані з наданням освітніх послуг, виконуються на високому професійному рівні; розроблено нормативно-правовий інструментарій системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності; положення й інструкції задокументовано й доведено до відома персоналу, який їх обов’язково виконує; використовуються ефективні засоби контролю системи менеджменту якості.

За даними наукометричної бази «SCOPUS» 2021 року за кількістю цитувань світовою науковою спільнотою публікацій науковців університету та індексом Гірша КНУТД займає 40-ве місце з-поміж ЗВО України з показником h=23.

Київський національний університет технологій та дизайну також займає високі позиції за результатами консолідованого рейтингу українських університетів «Osvita.ua» та входить до десяти кращих університетів України за рейтингом «ТОП-200 Україна» у групі технічних університетів.

Важливим визнанням міжнародної співпраці Київського національного університету технологій та дизайну є членство в освітніх і професійних європейських та світових організаціях, з-поміж них:

 • Велика Хартія Університетів (Magna Charta Universitatum) (із 2018 р.) – 891 заклад вищої освіти з 90 країн світу;
 • Міжнародна асоціація університетів IAU (International Association of Universities) (із 2021 р.), яка об’єднує 640 університетів із 120 країн;
 • Європейська Асоціація Університетів (EUA) (із 2005 р.) – 861 член із 46 країн – це європейські університети, задіяні в навчанні й наукових дослідженнях, національних асоціаціях ректорів та інших організаціях, що здійснюють діяльність у галузі вищої освіти та науки;
 • Асоціація університетів текстильного профілю (AUTEX) (із 2005 р.) – 32 члени з 24 країн – це університети із закріпленою міжнародною репутацією щодо надання вищої освіти та проведення наукових досліджень у галузі текстилю;
 • Міжнародна асоціація університетів та коледжів мистецтва, дизайну та медіа (CUMULUS) (із 2021 р.) – 360 членів із 63 країни;
 • Міжнародна фармацевтична федерація (FIP- International Pharmaceutical Federation) (із 2021 р.), яка об’єднує 146 національних організацій;
 • Міжнародна федерація технологів трикотажного виробництва (IFKT)  (із 2009 р.) – 286 індивідуальних членів та організацій із 22 країн – це заклади освіти та промислові організації, які працюють у  галузі трикотажного виробництва;
 • Європейська мережа підтримки підприємств «EEN – Enterprise Europe Network» (із 2011 р.) – 600 організацій, які входять до 250 консорціумів із 40 країн, зокрема 27 країн Європейського Союзу (9 членів від України);
 • Німецько-українське товариство економіки та науки. Мета товариства – налагодження і зміцнення зв'язків науковців та промисловців, а також між підприємствами й організаціями двох країн. Здійснюється це завдяки співпраці з бізнес-асоціаціями, урядовими й неурядовими установами науки й промисловості, проведення нарад в обох країнах. Особливу увагу приділенао налагодженню контактів між підприємцями малого й середнього бізнесу, а також заохоченню здобувачів вищої освіти, науковців та політиків. 
 • Всесвітня мережа сприяння дослідженням та освіті в галузі наукового розвитку складних цифрових систем. Центр складних цифрових систем (The Complex Systems Digital Campus: CS-DC) – це міжнародна мережа науково-дослідних та/або освітніх закладів, мета якої – розв’язання наукових проблем дослідження складних систем через обмін усіма необхідними дослідницькими та освітніми ресурсами.

 

Освітня діяльність

КНУТД розвивається через трансформацію колективу в підприємницький університет. Освітню і наукову діяльність професорсько-викладацького колективу спрямовано на розвиток підприємницької культури та дизайну співробітництва із бізнес спільнотою та роботодавцями, здійснюючи різноманітні заходи з просування інновацій та  мистецтв.

Київський національний університет технологій та дизайну здійснює підготовку близько 9000 здобувачів  за всіма рівнями вищої освіти (у т.ч 1200 іноземних студентів), а також фахової передвищої освіти.

Детальніша інформація наведена в таблицях 1–7.

Таблиця 1

Загальна характеристика

Київського національного університету технологій та дизайну

№ з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

1.

Ліцензований обсяг університету, осіб в рік

7426

 

у т.ч. за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями), осіб:

 

 

-фаховий молодший бакалавр

1615

 

-бакалавр

3600

 

-магістр

2040

 

-доктор філософії

171

2.

Кількість здобувачів вищої освіти разом, осіб:

8798

 

 

у т.ч. за формами навчання, осіб:

 

 

- денна

6649

 

- заочна

2149

3.

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців:

 

 

- фаховий молодший бакалавр

10

 

- бакалавр

29

 

- магістр

19

 

- доктор філософії

15

 

- доктор наук

10

4.

Кількість кафедр,

32

 

з них випускових

32

5.

Кількість факультетів

6

6.

Кількість інститутів

5

7.

Кількість центрів та навчальних комплексів

5

8

Кількість загальноуніверситетських підрозділів

21

9

Кількість спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій

6

 

Організацію навчальної, методичної, організаційної та наукової роботи студентів в університеті забезпечують:

3 коледжі:

– Фаховий коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну;

– Львівський фаховий коледж індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну;

– Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну.

6 факультетів:

– дизайну;

– хімічних та біофармацевтичних технологій;

– індустрії моди;

– мехатроніки та комп’ютерних технологій;

– управління та бізнес-дизайну;

– культурних і креативних індустрій.

5 інститутів:

– Інститут права та сучасних технологій;

– Інститут інженерії та інформаційних технологій;

– Інститут комп’ютерних технологій та дизайну;

– Київський інститут Технологічного університету Цілу;

– Науково-дослідний інститут економіки.

5 освітньо-виховних центрів:

– Центр доуніверситетської та індивідуальної освіти;

– Навчально-науковий комплекс військової підготовки;

– Центр праці та кар’єри;

– Українсько-польський навчальний центр;

– Центр фізичного виховання та здоров'я.

21 загальноуніверситетський підрозділ:

– приймальна комісія;

– навчально-методичний центр управління підготовкою фахівців;

– центр менеджменту якості освітньої діяльності;

– науково-технічна бібліотека;

– науково-дослідна частина;

– відділ докторантури і аспірантури;

– інформаційно-обчислювальний центр;

– студентський будинок моди;

– музей історії розвитку університету;

– військово-мобілізаційний відділ;

– відділ охорони праці та пожежної безпеки;

– штаб цивільного захисту;

– видавничий відділ навчально-наукових матеріалів;

– відділ маркетингових комунікацій;

– юридичний відділ;

– відділ кадрів;

– планово-фінансовий відділ;

– бухгалтерія;

– господарські підрозділи;

– база відпочинку «Спортивно-оздоровчий табір «Молодіжний»

 

Університет здійснює підготовку фахівців за:

16 галузями знань (табл.2);

10 спеціальностями освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (табл. 3);

29 спеціальностями освітнього ступеня бакалавра (табл. 4);

19 спеціальністями освітнього ступеня магістра (табл. 5);

15 спеціальностями освітньо-наукового ступеня доктора філософії (табл. 6);

10 спеціальностями наукового ступеня доктора наук (табл. 7).

Таблиця 2

Перелік галузей знань підготовки фахівців

№ з/п

Шифр та найменування галузі знань

1

01

Освіта/Педагогіка

2

02

Культура і мистецтво

3                   

03

Гуманітарні науки

4

05

Соціальні та поведінкові науки

5

07

Управління та адміністрування

6

08

Право

7                   

10

Природничі науки

8

12

Інформаційні технології

9

13

Механічна інженерія

10

14

Електрична інженерія

11

15

Автоматизація та приладобудування

12                  

16

Хімічна та біоінженерія

13                  

18

Виробництво та технології

14                  

22

Охорона здоров’я

15                  

24

Сфера обслуговування

16                  

28

Публічне управління та адміністрування

 

Таблиця 3

Перелік спеціальностей підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра

з/п

Шифр та найменування спеціальності

1

021

Аудіовізуальне мистецтво і виробництво

2

022

Дизайн

3

071

Облік і оподаткування

4

076

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

5

133

Галузеве машинобудування

6

141

Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка

7

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

8

161

Хімічні технології та інженерія

9

182

Технології легкої промисловості

10

242

Туризм

 

Таблиця 4

Перелік спеціальностей підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра

з/п

Шифр та найменування спеціальності

                 1     

015

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

                2       

017

Фізична культура і спорт

                3       

022

Дизайн

                4       

026

Сценічне мистецтво

                5       

034

Культурологія

                6       

035

Філологія

                7       

051

Економіка

                8       

071

Облік і оподаткування

                9       

072

Фінанси, банківська справа та страхування

              10      

073

Менеджмент

              11      

075

Маркетинг

              12      

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

              13      

081

Право

              14      

105

Прикладна фізика та наноматеріали

              15      

121

Інженерія програмного забезпечення

              16      

122

Комп’ютерні науки

              17      

123

Комп’ютерна інженерія

              18      

124

Системний аналіз

              19      

131

Прикладна механіка

              20      

133

Галузеве машинобудування

              21      

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

              22      

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

              23      

161

Хімічні технології та інженерія

              24      

162

Біотехнології та біоінженерія

              25      

182

Технології легкої промисловості

              26      

226

Фармація, промислова фармація

              27      

241

Готельно-ресторанна справа

              28      

242

Туризм

              29      

281

Публічне управління та адміністрування

 

Таблиця 5

Перелік спеціальностей підготовки фахівців освітнього ступеня магістра

з/п

Шифр та найменування спеціальності

1                   

015

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

2                   

022

Дизайн

3                   

051

Економіка

4                   

071

Облік і оподаткування

5                   

072

Фінанси, банківська справа та страхування

6                   

073

Менеджмент

7                   

075

Маркетинг

8                   

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

9                   

081

Право

10                  

122

Комп’ютерні науки

11                  

123

Комп’ютерна інженерія

12                  

131

Прикладна механіка

13                  

133

Галузеве машинобудування

14                  

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15                  

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

16                  

161

Хімічні технології та інженерія

17                  

162

Біотехнології та біоінженерія

18                  

182

Технології легкої промисловості

19                  

226

Фармація, промислова фармація

 

Таблиця 6

Перелік спеціальностей підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня
доктора філософії

з/п

Шифр та найменування спеціальностей

1

022

Дизайн

2

051

Економіка

3

073

Менеджмент

4

075

Маркетинг

5

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

6

081

Право

7

122

Комп’ютерні науки

8

132

Матеріалознавство

9

133

Галузеве машинобудування

10

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

11

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

12

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

13

161

Хімічні технології та інженерія

14

182

Технології легкої промисловості

15

226

Фармація, промислова фармація

 

Таблиця 7

Перелік спеціальностей підготовки фахівців наукового ступеня
доктора наук

з/п

Шифр та найменування спеціальностей

1

022

Дизайн

2

051

Економіка

3

073

Менеджмент

4

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

5

132

Матеріалознавство

6

133

Галузеве машинобудування

7

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

8

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

9

161

Хімічні технології та інженерія

10

182

Технології легкої промисловості

Окрім освітнього і наукового процесів здобувачі освіти беруть активну участь у громадському, культурному та спортивному житті університету та м. Києва. Багато студентів залучено до участі в художніх колективах і творчих студіях. А традиційний Міжнародний конкурс «Печерські каштани» – це справжня феєрія талановитих молодих дизайнерів, яким можуть позаздрити навіть знані фахівці. Користується заслуженим авторитетом студія танцю «BOOM».

Упродовж року в університеті відбувається чимало культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, творчих зустрічей, у яких активну участь беруть як українські, так і іноземні студенти. Вокальна студія народної пісні «Червона калина» об’єднала українських студентів, а також здобувачів освіти із Білорусі, Узбекистану, Нігерії, Китайської Народної Республіки. Близько 1000 студентів беруть участь у культурному житті університету. Нові творчі формати заходів, уміння креативних керівників колективів згуртувати й надихнути, заохочують студентів та співробітників університету до участі у фольклорному перфоменсі «Етно-Україна», студії театрального мистецтва, вокальній студії народної пісні «Червона калина» та ін.

Творчі колективи КНУТД представляють своє мистецтво на міських та всеукраїнських мистецьких фестивалях, конкурсах, оглядах, а також на міжнародних фестивалях, виступають у багатьох університетах столиці.

В університеті здобувачі освіти мають можливість займатися такими видами спорту як: футбол, волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс, атлетична гімнастика та кульова стрільба. Ми пишаємося нашими видатними спортсменами, які досягли високих результатів під час навчання в університеті: Оленою Костевич – заслуженим майстром спорту України з кульової стрільби, чемпіонкою олімпійських ігор, світу, Європи; Наталею Сергієнко – заслуженим майстером спорту України, чемпіонкою Дефлімпійських ігор, чемпіонкою світу, Європи, Універсіади з настільного тенісу; Мар’яною Стоянович – майстром спорту міжнародного класу з дзюдо та сумо, срібною призеркою молодіжного чемпіонату Європи; Богданом Гончаренко – майстером спорту міжнародного класу з карате, багаторазовим чемпіоном України, Європи та світу; Артемом Коноваловим – майстером спорту України з карате, чемпіоном України, Європи та світу; студентом Бдгар Хосровяи, який здобув перемогу на Чемпіонаті світу з карате у 2021 р. та ін.

 

Науково-інноваційна діяльність та розвиток мистецького потенціалу

Наш університет – це центр науки, інновацій, думок, ідей, розробок, досліджень. Залучення наукових дослідників різних поколінь, об’єднаних загальною метою, програмою та стилем дослідницької роботи під керівництвом визнаних суспільством науковців, дало змогу забезпечити високу ефективність наукових розробок, їх поширення та впровадження, а також відтворити наукові пошуки на якісно новому рівняі. Нині в Київському національному університеті технологій та дизайну сформувалися й плідно працюють наукові й мистецькі школи, які зробили вагомий внесок у розвиток науки та культури національного та міжнародного масштабів. І, безперечно, надалі наукові дослідження в університеті будуть поглиблюватися і розвиватися, наближаючись до світового рівня.

У Київському національному університеті технологій та дизайну наукові дослідження проводять в рамках діяльності 16 наукових шкіл:

1. Розробка теоретичних і прикладних основ економіки вищої освіти, професійної підготовки кадрів для управління бізнесом.

2. Електрохімічна енергетика, захист від електромагнітного випромінювання.

3. Наукові та практичні засади створення поліфункціональних текстильних матеріалів та виробів з прогнозованими властивостями.

4. Динаміка рідких та квазірідких середовищ в технологічному обладнанні легкої промисловості.

5. Фізико-хімічні основи формування структури колагену у виробництві шкіри та хутра.

6. Технічні та організаційні основи підвищення якості продукції на базі сучасних методів метрології, стандартизації та сертифікації.

7. Дизайн, ергономіка та технічна естетика.

8. Наукові основи розробки, створення та фіксації внутрішньої форми взуття і ассортименту.

9. Вдосконалення методів проектування машин легкої промисловості.

10. Конструкційні полімерні матеріали та композити.

11. Фарбування текстильних матеріалів барвниками, які утворюються на волокні.

12. Комп'ютерний графічний просторовий дизайн.

13. Наукові основи створення адаптивних приладів і сенсорних систем для контролю параметрів технологічних процесів, навколишнього середовища та оцінки їх впливу на фізичний та психічний стан людини.

14. Розробка теоретичних основ нових технологій виробництва тонковолокнистих матеріалів.

15. Математичне моделювання, алгоритмічне та програмне забезпечення САПР.

16. Соціально-орієнтовані швейні та текстильні вироби для людей з інвалідністю, важкохворих та інших маломобільних осіб.

У Київському національному університеті технологій та дизайну діють три мистецькі школи:

1. Рух у просторі і часі.

2. Дослідження тектонічної структури костюма у розробці перспективних колекцій одягу.

3. Українське графічне мистецтво та дизайн.

В Університеті створено і працює 29 науково-дослідних лабораторій, зокрема Центр колективного користування науковим обладнанням «Технології адитивного виробництва» (3D-друк) та Аналітично-дослідна випробувальна лабораторія «Текстиль-Тест».

З-поміж науково-педагогічних працівників КНУТД: 1 академік Національної академії наук України, 1 академік Національної академії педагогічних наук України, 6 заслужених діячів науки і техніки України, 5 заслужених працівників народної освіти України, 1 заслужений економіст України, 1 заслужений працівник промисловості України, 1 заслужений працівник сфери послуг України, 1 заслужений архітектор України, 1 заслужений діяч мистецтв України, 1 заслужений будівельник України. Упродовж існування університету 31 науковець отримав звання «Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки», зокрема 3 викладачі у 2021 році.

2007 p. – за цикл робіт «Наукові основи, розроблення та впровадження конкурентоздатних, ресурсозберігаючих технологій волокнистих матеріалів та виробів»;

2013 р. – за роботу «Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали»;

2014 р. – за роботу «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями»;

2017 р. – за роботу «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття»;

2021 р. – за роботу «Текстильні матеріали і вироби спеціального та військового призначення».

Основними замовниками наукової продукції у 2021 році були : Концерн «ОБОРОНПРОМ», ТОВ «УКРТЕКСІМ», ТОВ «ІМПРЕСАТЕКСТИЛЬ», ТОВ «ТУСМО», ТОВ «НВП «ТЕМП-3000», ТОВ «ТАЛАНПРОМ», ТОВ «Текстиль-Контакт», ТОВ «ПРОМ. СТАНДАРТ.», ТОВ «ГІДРОЗАХИСТ», ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТЕ РУНО», ТОВ «ДЮНА-ВЕСТА», ТОВ «СІГІЛ», ТОВ «Фармак», ТОВ «Формстиль», ТОВ «Екстрім-Текс», ТОВ «Фабрика рукавних фільтрів»ТОВ «Торнадо», ТОВ «ТК-Домашній текстиль», та інші.

 В університеті у 2021 році виконувались такі міжнародні наукові проєкти та гранти:

– за програмами НАТО G 5477 «Наука заради миру та безпеки»: «Наноструктуровані композитні фарби для електромагнітного екранування електроніки». 

– за програмами НАТО G 5772 «Наука заради миру та безпеки»: «Портативний зарядний пристрій для солдатів».

– у рамках програми спільного українсько-литовського співробітництва: «Трикотажні матеріали для засобів індивідуального захисту від механічних пошкоджень та дії полум'я (акронім – PERPROKNIT)».

– науковий договір з Національним антарктичним науковим центром «Дослідження фізіолого-біохімічних особливостей та біоплівкоутворення бактерій, виділених із судинних рослин Антарктики».

Публікаційна активність  НПП КНУТД: у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus науково-педагогічними працівниками університету опубліковано 106 наукових статей, а у Web of Science – 75 наукових статтей  у порівнянні з минулим роком (у 2020 р. у Scopus – 107, у Web of Science – 42). Частка публікацій на 1 НПП у виданнях, що внесено до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science Core Collection у 2021 році становить 0,49, тоді як у 2020 році – 0,42 .

Публікаційний доробок НПП у 2021 році сформовано 1879 друкованими працями, із яких: 21 монографія видана в Україні, 18 – виданих за кордоном; 9 підручників та навчальних посібників.  Фахових наукових статей – 1840, із яких 239 статей опубліковано в зарубіжних виданнях.

Науковці університету взяли участь у 315 конференціях, із яких Міжнародного рівня – 210, Всеукраїнського рівня – 105; 75 семінарах та 24 круглих столах Всеукраїнського та міжнародного рівнів. Кількість доповідей на конференціях 913, із яких в тому числі міжнародного рівня – 455.

На базі університету проведено 15 конференцій, з них 10 міжнародного рівня.

У Київському національному університеті технологій та дизайну видають наукові журнали та професійні періодичні видання, що публікуються українською, англійською, польською та російською мовами: «Технології та інжиніринг», «Журнал стратегічних економічних досліджень», «Management», «ART&DESIGN», «Індустрія моди» та електронний науковий журнал «Інженерія», які внесено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б.

В університеті діє аспірантура та докторантура, зокрема для навчання іноземних громадян. За 50-річний період підготовки  науково-педагогічних кадрів для інших країн захистилося 125 осіб із 28 країн світу. Протягом 2021 року захищено 49 дисертацій, з яких 12 – докторських, 16 – кандидатських та 21 – на здобуття ступеня доктора філософії. Усі наукові дисертації виконані в рамках науково-дослідних робіт кафедр та 49 тем ініціативних, що мають державну реєстрацію в УкрІНТЕІ. Ефективність аспірантури за 2021 рік становить 93 %, докторантури – 100 %.

Нині університет здійснює підготовку докторів філософії за 15 спеціальностями та докторів наук за 10 спеціальностями.

Стипендії та нагороди молодих вчених: у 2021 р. лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки стали 3 науковця Університету. Премію Верховної Ради України молодим ученим отримали 2 науковця, продовжують отримувати іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених – 1 науковець; стипендії Кабінету Міністрів України – 9 науковців; Стипендіяю Президента України – 2 аспірантаи; Стипендію Міністерства освіти Китайської Народної Республіки – 1 аспірант.

 

Інтернаціоналізація освіти та науки

Одним з інструментів модернізації та підвищення конкурентоспроможності освітніх програм і наукових досліджень університету в умовах глобалізації є інтернаціоналізація – посилення міжнародного співробітництва у галузі освіти та науки.

Міжнародне співробітництво сприяє інтеграції КНУТД до світового освітнього простору, реформуванню діяльності університету й охоплює як освітній  процес, так і організацію наукових досліджень, трансферт технологій, сприяє інноваційному розвитку університету, гармонізації вітчизняної системи вищої освіти з європейською, підвищенню якості підготовки компетентних фахівців, створенню умов для посилення мобільності, розширенню автономії підрозділів університету. Забезпечення високої якості підготовки іноземних громадян формує міжнародний авторитет Київського національного університету технологій та дизайну, посилює його позиції на міжнародних ринках освітніх послуг.

Розвиток міжнародної діяльності університету є невід’ємною складовою успішного європейського авторитетного університету.

КНУТД співпрацює за міжнародними договорами про співробітництво з більше 40 закладами вищої освіти та науковими установами. Упродовж останніх років з метою встановлення наукових, освітніх та ділових зв’язків із закордонними університетами КНУТД відвідали делегації з Польщі, Німеччини, Азербайджану, Білорусі, Китаю, Грузії, Литви, Латвії, Молдови, Марокко, Туркменістану, Туреччини, Узбекистану, Словаччини, Франції, Таджикистану, Киргизстану тощо.

Підготовка іноземних громадян в університеті розпочалася ще у 1948 році. За роки навчання іноземних громадян університет підготував понад 2500 фахівців із 75 країн світу.

У КНУТД здобуває освіту 1200 іноземних громадян  з-понад 20 країн світу, таких як: Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Білорусь, Вірменія, Гвінея, Грузія, Єгипет, Еквадор, Ізраїль, Індія, Іран, Казахстан, Камерун, Китай, Конго, Молдова, Нігерія, Пакистан, Португалія, Туреччина, Туркменистан, Узбекистан та ін. В університеті функціонують два міжнародні центри: Українсько-польський навчальний центр та Українсько-азербайджанський культурно-освітній центр.

Нині в університеті 200 науково-педагогічних працівників атестовано на володіння англійською мовою. Це 60 % штатної чисельності викладачів. З-поміж них 152 мають сертифікат B2 та С1. Більш як 90 дисциплін в університеті викладають англійською мовою.

Для підвищення рівня української освіти на міжнародному ринку освітніх послуг та  розвитку інтернаціоналізації освіти та науки Київський національний університет технологій та дизайну відповідно до стратегічного партнерства між Україною та Китайською Народною Республікою, закріпленого двома міждержавними угодами щодо реалізації китайської стратегічної ініціативи – транснаціонального проєкту «Один пояс, один шлях» разом з Технологічним університетом Цілу створили українсько-китайський заклад вищої освіти – Київський інститут Технологічного університету Цілу (КІТУЦ). За освітніми програмами у КНУТД наразі навчається понад 720 китайських студентів.

Академічна мобільність в університеті здійснюється через реалізацію таких програм:

–     подвійний диплом;

–     включене навчання;

–     стажування наукових та науково-педагогічних працівників та студентів;

–     проєктна діяльність та співробітництво в галузі науково-дослідної діяльності між вітчизняними та зарубіжними закладами вищої освіти.

Академічна мобільність студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників університету здійснюється згідно з міжурядовими угодами, угодами про співробітництво між університетом та зарубіжними закладами вищої освіти за узгодженими освітніми програмами.

 

Міжнародне співробітництво КНУТД у 2021 році:

 • 1 спільний українсько-китайський Інститут – Київський інститут в Цілу;
 • 3 спільні українсько-китайські програми бакалаврата;
 • 2 програми включеного навчання за програмами магістратури;
 • Програма академічної мобільності з Республікою Польща;
 • Стажування студентів в рамках академічної мобільності з Бірмінгем Сіті Університет, Велика Британія (Програми Erasmus+);
 • Угоди про академічну мобільність викладачів до м. Загреб, Хорватія;
 • Навчання, тренінги, конференції, семінари в рамках Проєкту Erasmus+ Jean Monnet;
 • Участь у 3 міжнародних освітніх програмах: Американської Ради з міжнародної освіти «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти / ACADEMIC IQ» (США); DAAD «Навчання адміністраторів ЗВО з інтернаціоналізації вищої освіти в Університеті Лейбніца (Німеччина)» та British Council «Creative Spark: програма підтримки підприємництва у сфері освіти» (Великоа Британія);
 • Лекції закордонних науковців для студентів КНУТД (10);
 • В університеті функціонує 3 англомовні освітні програми зі спеціальностей: 073 «Менеджмент»; 122 «Комп’ютерні науки»; 226 «Промислова фармація» (46 студентів іноземців);
 • Стажування 25 викладачів в Китаї.


Видатні випускники

Київський національний університет технологій та дизайну підготував понад 150 тисяч випускників, якими пишається колектив закладу. З-поміж них: міністри легкої промисловості України О. Я. Касьяненко та Г. Г. Нікітенко; заступник міністра зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі В. І. Олійник, заступники міністра О. В. Соколов, М. І. Масло та ін.; державні діячі В. І. Радченко та В. В. Голуб; народні депутати України А. О. Мокроусов і Г. І. Васильєва, відомий дизайнер, президент концерну «Voronin» М. Л. Воронін та Л. М. Вороніна; голова спостережної ради ПАТ «Володарка» Л. Т. Гавриш, голова ради директорів об'єднання «Талан» М. І. Лаврик, генеральний директор об’єднання «Київ» П. Ю. Тарасюк, директор ТОВ «Дана-мода» м. Київ Л. І. Іванова, президент  ліги «Укршківзуттяпром»  О. Г. Бородиня, генеральний директор ПАТ «Чинбар» м. Київ В. І. Ліщук, голова правління ПАТ «Промінвестбанк» А. В. Рожок, та багато інших відомих керівників підприємств та об’єднань.

Випускниками КНУТД є президент Української технологічної академії І. І. Половніков, ректор Хмельницького національного університету М. Є. Скиба, ректор КТІЛП В. В. Анохін, ректор Київського економічного інституту менеджменту «Екомен» В. Д. Рожок; професори університету Ф. А. Мойсеєнко, М. П. Березненко, В. П. Коновал та ін., а також керівники підприємств, науково-дослідних установ України, країн СНД, Прибалтики, далекого зарубіжжя.

З-поміж відомих випускників університету є військовослужбовці вищого рангу, такі як  В. І. Радченко – Міністр внутрішніх справ України (1994—1995), голова Служби безпеки України (1995–1998, 2001–2003), секретар РНБО України (2003–2005), віцепрем’єр-міністр України (12.01.–25.05.2007). присвоєно військове звання генерал армії з 1998 р; О. Г. Ложечніков – генерал-майор Служби безпеки України, президент компанії «Українська національна служба економічної безпеки і захисту інвестицій»; М. В. Ценов – генерал-майор міліції, перший заступник начальника ГУБОЗ МВС України.

А також:

П. Ю. Тарасюк – Герой Соціалістичної Праці, повний кавалер ордена «За заслуги», Почесний громадянин м. Києва, генеральний директор взуттєвого об’єднання «Київ» (1970—2004), викладач університету І. А. Матвієнко – Герой Радянського Союзу та ін.

 У  КНУТД виплекано плеяду талановитих і відомих дизайнерів, з-поміж них: Тетяна Земськова, Олена Ворожбіт – креативні директори будинку моди «Земськова-Ворожбіт», Діана Дорожкіна – креативний директор будинку моди «Діана Дорожкіна», Андре Тан – відомий український дизайнер одягу, власник бренду «Andre Tan», Костянтин  Володін – директор рекламного агентства «Маркет Пульс Україна»,  Діана Агаян –  провідний дизайнер з хутрових виробів, Іван Фролов – відомий український дизайнер, засновник бренду одягу «FROLOV», Серж Смолін – дизайнер будинку моди «IDOL», Айна Гассе – відомий український дизайнер, власниця бренду «Gasse».

Чимало наших успішних випускників працює на провідних фармацевтичних підприємствах України: ПрАТ «ФФ «Дарниця», ПАТ «Фармак», корпорація «Артеріум», ПАТ «Київмедпрепарат», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» та ін.

Левову частину інженерів, керівників середньої ланки, керівників підприємств нині складають наші випускники. Можемо впевнено стверджувати, що випускники КНУТД і сьогодні успішно адаптуються, і модернізують економіку відповідно до сучасних потреб.

Славетний університет, завдячуючи високому професіоналізму професорсько-викладацького колективу, підготував багато видатних особистостей, діячів Уряду, державних органів влади різних рівнів, учених, фахівців різних сфер життєдіяльності, успішних керівників, бізнесменів. Це свідчить про якість підготовки здобувачів освіти в університеті, про рівень надання освітніх послуг та знань.

Університет робить багато цікавого і значного для трудового колективу, міста, суспільства. Здорова творча атмосфера, взаємодовіра і взаєморозуміння, почуття відповідальності, корпоративна культура є запорукою динамічного розвитку і щасливого майбутнього колективу, що забезпечує нашим випускникам якісну освіту та престижний диплом.

КНУТД розвивається як науково-дослідний комплекс, зберігаючи все краще від класичного університету та реалізуючи програми інноваційного розвитку. Модель розвитку університету базується на академічній репутації, науковій діяльності, освітній сфері та системі управління.

Конкурентні переваги Київського національного університету технологій та дизайну:

1. Основні конкурентні переваги пов’язані з динамічним та інтенсивним розвитком у останні роки. Це суттєвий науково-інноваційний фундамент успішного економічного розвитку.

2. Організація освітнього процесу базується на концепції практико-орієнтованого навчання, метою якої є ефективна взаємодія галузі освіти із реальним сектором економіки. Провідні фахівці, представники роботодавців залучаються до практичних занять, майстер-класів, читання лекцій, керівництва практиками, участі в екзаменаційних комісіях тощо.

3. В основі освітнього процесу в університеті – тріада «університет–бізнес–влада» із використанням переваг створеного освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості в м. Києві. Для колективу важлива концентрація зусиль та ресурсів на напрямах діяльності для руху університету як інноваційної організації, підвищення віддачі від використання наявних нематеріальних активів.

4. Якість як затрати, як процес і як результати. Реформування університету враховує нові вимоги суспільства до якості освітніх послуг. Колектив університету постійно працює над забезпеченням внутрішньої та зовнішньої системи якості освіти.

5. Університет організаційно забезпечив упровадження постійно діючої системи моніторингу, збору, аналізу, оцінювання й управління процесами енергоспоживання енергоносіїв та води, відповідального їх використання. Економія ресурсів, ощадливість, збереження – умова стійкого фінансового благополуччя університету.  

У Київському національному університеті технологій та дизайну створено умови, щоб кожен студент міг проявити себе в навчанні, спорті, художній самодіяльності, адміністративній роботі, науково-дослідній, творчій діяльності тощо. Саме в формуванні духовного потенціалу людини, сили її духу й полягає суть становлення справжньої Людини, справжнього Патріота, справжнього Українця. Знання, культура, якісна освіта в храмі науки і культури забезпечують шлях до успіху. Випускники університету здобудуть ґрунтовні знання, стануть творцями нашого майбутнього, у якому ми будемо жити. Вони візьмуть на себе відповідальність за його вигляд і характер, будуть жити, працювати та розвиватися в ньому. Можна говорити про багато речей, що є важливими в нашому житті, все-таки найважливішою залишається освіта та підготовка молоді до місії – творити майбутнє. І таку ґрунтовну освіту можна отримати у чудовому університеті – КНУТД, який трансформується у підприємницький, розвиваючи підприємницьку культуру й співробітництво із бізнес-спільнотою та роботодавцями, упроваджуючи різноманітні заходи з використанням інноваційних технологій та підтримуючи партнерство між університетом та підприємствами.

Технології й дизайн  це потрібно всім, Ти знай.

А пізнати їх секрет допоможе Університет!

КНУТД – це творчість,

КНУТД – це досвід,

КНУТД – це успіх та престиж!

Як прийдеш до нас навчатись,

Світ відкриється без меж!