КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Вища освіта іноземним громадянам

ДОКУМЕНТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПОСВІДКИ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ ТА РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ІНОЗЕНЦІВ

 Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, подають:

  1. заяву;
  2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою (у разі наявності);
  3. переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
  4. клопотання (подання) приймаючої сторони (навчального закладу) із зобов’язанням повідомити ДМС України про відрахування з такого закладу;
  5. документ, що підтверджує факт навчання в Україні;
  6. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  7. квитанцію про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
  8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5х4,5 сантиметра на матовому папері (допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють з’являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах);
  9. копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).

 Термін розгляду заяви

Протягом 15 робочих днів з дати прийняття територіальним органом або підрозділом ДМС України документів від іноземця або особи без громадянства

 Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не пізніше ніж за 15 днів до закінчення дозволеного строку перебування на території України. Для іноземців та осіб без громадянства, які прибули з країн з візовим порядком в'їзду, обов'язкова наявність довгострокової візи типу Д.

 Акти законодавства, що регулюють надання послуги:

Отримання посвідки на тимчасове проживання є підставою для реєстрації місця проживання іноземця. Реєстрація місця проживання іноземця здійснюється за адресою одного з гуртожитків університету, де буде проживати іноземний студент.

Реєстрація місця проживання фізичних осіб в Україні регулюється Законом України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” та наказом МВС України від 22.11.2012 № 1077 "Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів".

Місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає постійно або тимчасово.

Особа зобов’язана зареєструвати місце проживання протягом 1 (одного) місяця після зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання.

Реєстрація/зняття з місця проживання здійснюється в день звернення особи.

Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання.

Для реєстрації місця проживання особа або її законний представник подає до центру надання адміністративних послуг (далі - центр):

1. письмову заяву про реєстрацію місця проживання;

2. документ, до якого вносяться відомості про місце проживання;квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;

3. документи, що підтверджують:

- право на проживання в житлі - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання. У разі реєстрації місця проживання у центрі договір оренди житлового приміщення може бути засвідчено адміністратором центру;

- право на перебування або взяття на облік у закладі/установі - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи;

- заява про зняття особи з реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

Послуги щодо оформлення посвідки на тимчасове приживання в Україні та реєстрації місця проживання надаються співробітниками університету.