КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ 2021

 

на базі повної загальної середньої освіти

  1. Рекомендовані до зарахування – квота 2

список рекомендованих за конкурсом (конкурсною пропозицією)

Шановні вступники! Нагадуємо, що відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році Ви зобов'язані

до 1800  02.08.2021 виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення (подати особисто):

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

дві копії паспорта та ідентифікаційного коду,

чотири фотокартки розміром 3×4 (кольорові),

для юнаків – копію приписного свідоцтва чи військового квитка.

 

денна форма здобуття освіти

1.1. Спеціальність 015 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

1.2. Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» (Фітнес та рекреація)

1.3. Спеціальність 022 «Дизайн» (Графічний дизайн)

1.4. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн середовища)

1.5. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття)

1.6. Спеціальність 022 «Дизайн» (Промисловий дизайн)

1.7. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Фінанси, банківська справа та страхування)

1.8. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Туристичний бізнес)

1.9. Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Нано- та мікротехнології в дизайні)

1.10. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» (Комп’ютерні науки)

1.11. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Комп’ютерні системи та мережи)

1.12. Спеціальність 131 «Прикладна механіка» (Прикладна механіка)

1.13. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (Машинобудування)

1.14. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електротехніка та електротехнології)

1.15. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

1.16. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології та інженерія)

1.17. Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» (Біотехнологія)

1.18. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

1.19. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

1.20. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

1.21. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (Промислова фармація)

1.22. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» (Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі)

1.23. Спеціальність 242 «Туризм» (Туризм)

1.24. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» (Публічне управління та адміністрування)

заочна форма навчання

2.1. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Менеджмент)

2.2. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» (Комп’ютерні науки)

2.3. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Комп’ютерні системи та мережи)

2.4. Спеціальність 131 «Прикладна механіка» (Прикладна механіка)

2.5. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

2.6. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

2.7. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

 

список рекомендованих за конкурсом (конкурсною пропозицією) для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст»

 

Шановні вступники! Нагадуємо, що відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році Ви зобов'язані

до 1400  07.08.2021 виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення (подати особисто):

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

дві копії паспорта та ідентифікаційного коду,

чотири фотокартки розміром 3×4 (кольорові),

для юнаків – копію приписного свідоцтва чи військового квитка.

 

3.1 Факультет дизайну

3.2. Факультет індустрії моди

3.3. Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

3.4. Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

3.5. Факультет економіки та бізнесу

3.6. Факультет ринкових інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)

3.7. Інститут інженерії та інформаційних технологій

3.8. Інститут права та сучасних технологій навчання

3.9. Інститут інтернаціоналізації вищої освіти та науки

 

список рекомендованих за конкурсом (конкурсною пропозицією) для здобуття освітнього ступеня «магістр» на базі освітнього ступеня «бакалавр»

 

Шановні вступники! Нагадуємо, що відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році Ви зобов'язані

до 1400  07.08.2021 виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення (подати особисто):

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання (ЄВІ);

дві копії паспорта та ідентифікаційного коду,

чотири фотокартки розміром 3×4 (кольорові),

для юнаків – копію приписного свідоцтва чи військового квитка.

 

4.1.   Факультет дизайну

4.2.   Факультет індустрії моди

4.3.   Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

4.4.   Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

4.5.   Факультет економіки та бізнесу

4.6.   Факультет ринкових інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)

4.7.   Інститут інженерії та інформаційних технологій

4.8.   Інститут права та сучасних технологій навчання