КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

1.1. Спеціальність 014.021  «Середня освіта (Мова і література (англійська)»

1.2. Спеціальність 015 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

1.3. Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

1.4. Спеціальність 022 «Дизайн» (Графічний дизайн)

1.5. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття)

1.6. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн середовища)

1.7. Спеціальність 022 «Дизайн» (Промисловий дизайн)

1.8. Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

1.9. Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

1.10. Спеціальність 034 «Культурологія»

1.11. Спеціальність 035 «Філологія»

1.12. Спеціальність 051 «Економіка»

1.13. Спеціальність 052 «Політологія»

1.14. Спеціальність 053 «Психологія»

1.15. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

1.16. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

1.17. Спеціальність 073 «Менеджмент»

1.18. Спеціальність 075 «Маркетинг»

1.19. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

1.20. Спеціальність 081 «Право»  

1.21. Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

1.22. Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

1.23. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

1.24. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

1.25. Спеціальність 124 «Системний аналіз»

1.26. Спеціальність 125 «Кібербезпека»

1.27. Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

1.28. Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

1.29. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

1.30. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

1.31. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

1.32. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

1.33. Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

1.34. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

1.35. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

1.36. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

1.37. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»  (Текстильний інжиніринг)

1.38. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»  (Комп’ютерний дизайн  в індустрії моди)

1.39. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»  (Технології легкої промисловості)

1.40. Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

1.41. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

1.42. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

1.43. Спеціальність 242 «Туризм»

1.44. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ
ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
НА ОСНОВІ ОС МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА,
ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

2.1 Спеціальність 015 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

2.2 Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

2.3 Спеціальність 022 «Дизайн»

2.4 Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

2.5 Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

2.6 Спеціальність 035 «Філологія»

2.7 Спеціальність 051 «Економіка»

2.8 Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

2.9 Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

2.10 Спеціальність 073 «Менеджмент»

2.11 Спеціальність 075 «Маркетинг»

2.12 Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

2.13 Спеціальність 081 «Право»

2.14 Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

2.15 Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

2.16 Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

2.17 Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

2.18 Спеціальність 124 «Системний аналіз»

2.19 Спеціальність 125 «Кібербезпека»

2.20 Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

2.21 Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

2.22 Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

2.23 Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

2.24 Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

2.25 Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

2.26 Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

2.27 Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»

2.28 Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

2.29 Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

2.30 Спеціальність 242 «Туризм»

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ, ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ ДЛЯ
ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»
НА БАЗІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»,
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «СПЕЦІАЛІСТ», ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»