КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Каталог дисциплін вільного вибору здобувача

освітнього ступеня «доктор філософії» на 2024/2025 н.р

Smart-системи електроспоживання та розподіленої генерації

СЕГ

Автоматизоване проєктування виробів легкої промисловості

АПВ

Автоматизоване проєктування раціональних схем розкрою матеріалів на деталі виробів легкої промисловості

АПР

Адміністративне право та адміністративний процес Європейського Союзу

АПАП

Актуальні питання вирішення правових спорів

АПВП

Актуальні питання теорії держави та права

АПТД

Актуальні питання юридичної відповідальності в публічному адмініструванні

АПЮВ

Актуальні проблеми адміністративного судочинства

АРАС

Актуальні проблеми конституційного права

АПКП

10 

Алгоритми аналізу та прогнозування багатовимірних вибірок і випадкових процесів

ААП

11 

Альтернативна енергетика та екобезпека

АЕЕ

12 

Бізнес-планування

БП

13 

Вебаналітика в маркетингу

ВА

14 

Відновлювальні джерела електроенергії

ВДЕ

15 

Глобалізація економіки та бізнесу

ГЕБ

16 

Державне антикризове управління

ДАУ

17 

Державне та регіональне управління

ДРУ

18 

Електромеханічні та напівпровідникові перетворювачі енергії

ЕНП

19 

Ергономічне проєктування виробів легкої промисловості

ЕПВ

20 

Естетичні проблеми дизайну та мистецтва

ЕПД

21 

Імітаційне моделювання у електроенергетиці, напівпровідникових перетворювачах та електроприводі

ІМЕ

22 

Імовірнісні та алгебраїчні методи теорії інформації і оптимального кодування

ІАМ

23 

Інновації в техніці та технологіях легкої промисловості

ІТТ

24 

Інноваційна діяльність в умовах євроінтеграції України

ІДУ

25 

Інноваційне обладнання для виготовлення взуттєвих виробів та переробки відходів взуттєвого виробництва

ІОВВ

26 

Інноваційне обладнання для виготовлення трикотажних виробів

ІОТВ

27 

Інноваційне обладнання для виготовлення швейних виробів

ІОШВ

28 

Інноваційне підприємництво та трансфер технологій

ІПТ

29 

Комбіновані системи електроживлення і забезпечення якості електроенергії

КСЕ

30 

Комерційна діяльність підприємств

КДП

31 

Комп’ютерні технології в дизайні виробів з текстилю

КДВ

32 

Композиція та проєктний аналіз в дизайні

КПА

33 

Корпоративні фінанси

КФС

34 

Маркетинг продуктового IT

МБРМ

35 

Менеджмент якості

МЯ

36 

Міжнародний бізнес

МБ

37 

Міжнародні стратегії розвитку бізнесу

МСРБ

38 

Мікроаналіз поверхні полімерних матеріалів

МПП

39 

Моніторинг фінансово-господарської діяльності

МФГ

40 

Мультидисциплінарні здібності (soft skills)

МЗД

41 

Надійність технічних систем

НТС

42 

Наукові основи проєктування та прогнозування характеристик виробів легкої промисловості

НОП

43 

Наукові основи проєктування форми взуття та її елементів

НОПФ

44 

Новітні методи дослідження структури і властивостей матеріалів

НМДМ

45 

Організація освітнього процесу у закладах вищої освіти

ООП

46 

Організація педагогічного експерименту

ОПЕ

47 

Педагогічний дизайн

ПД

48 

Підприємництво: розвиток та оцінювання

ПРО

49 

Полімерні матеріали у фармації

ПМФ

50 

Прогностичні моделі проєктування асортименту виробів легкої промисловості

ПМП

51 

Проєктний менеджмент

ПМ

52 

Проєктування та аналіз алгоритмів

ПАА

53 

Психологія кар’єри

ПК

54 

Регулювання та стимулювання діяльності підприємств

РСД

55 

Реінжиніринг бізнес-процесів

РБП

56 

Ресурсозбереження та екотехнології виробництва шкіри та хутра

РЕВ

57 

Розвиток інтегрованих бізнес-структур в підприємництві

РІБ

58 

Розробка та дослідження твердих дисперсних систем у фармації

РДТД

59 

Система економічної безпеки України

СЕБУ

60 

Смарт-спеціалізація регіонів

ССР

61 

Спектроскопічні та хроматографічні методи досліджень у фармації

СХМД

62 

Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

ССМ

63 

Стратегічне планування розвитку країни

СПРК

64 

Стратегічне управління інноваційним розвитком

СУІР

65 

Сучасні аспекти оцінки відповідності виробів легкої промисловості

САОВ

66 

Сучасні концепції та технології проєктування

СКТ

67 

Сучасні методи контролю параметрів електроенергії

СМК

68 

Сучасні методи оцінювання структури та властивостей шкіряних та хутрових матеріалів

СМО

69 

Сучасні системи технічного регулювання

ССТР

70 

Теорія мистецтв та аналіз творів мистецтва

ТМА

71 

Технології in silico розробки активних фармацевтичних інгредієнтів

ТРАФ

72 

Технології екологічної освіти і виховання у закладах професійної освіти

ТЕО

73 

Технології обробки великих даних

ТОВ

74 

Технології одержання екобезпечних полімерних матеріалів

ТОЕ

75 

Технології проєктування в мультимедійному дизайні

ТПМД

76 

Технологія адитивного формування полімерних виробів

ПММ

77 

Управління логістичними системами

УЛС

78 

Управління ризиками для якості в фармацевтичній галузі

УРЯ

79 

Фізичне матеріалознавство полімерів і композиційних матеріалів

ФМП

80 

Фінансова безпека держави

ФБД

81 

Фінансові аспекти детінізації економіки та боротьби з корупцією

ФАД

82 

Фінансові технології в банківській сфері

ФТБ

83 

Фондовий ринок та біржова діяльність

ФРБ

84 

Хмарні технології в маркетингу

ХТЕ