КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ВСТУПНИКАМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНІВ «БАКАЛАВР» НА ОСНОВІ НРК5, «МАГІСТР» НА ОСНОВІ НРК6 ТА НРК7, «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Відповідно до Закону України від 08.11.2023 № 3438-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року» та листа Міністерства освіти і науки України від 21.03.2024 № 1/4904-24 «Щодо спільних заходів із підготовки до проведення вступних випробувань» для здійснення прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році буде проведено єдине фахове вступне випробування з аграрних наук, економіки та управління (далі – БЄФВВ), єдиний вступний іспит (далі – ЄВІ), єдине фахове вступне випробування (далі – ЄФВВ).

Інформуємо, що реєстрація для складання вступних випробувань:

- для здобуття ступеня бакалавр на основі НРК5 для спеціальностей галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальностей 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 051 «Економіка» (БЄФВВ) триватиме з 19 до 30 квітня 2024 року;

- для здобуття ступеня магістр на основі НРК6, НРК7 для вступу на спеціальності галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» (окрім 017 «Фізична культура і спорт», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування» (ЄФВВ, ЄВІ) триватиме з 07 до 29 травня 2024 року;

- для здобуття ступеня «доктор філософії» (ЄВІ) триватиме з 07 до 29 травня 2024 року.

Приймальна комісія здійснює реєстрацію для складання вступних випробувань за умови особистої присутності вступника (особиста реєстрація) та/або дистанційно (дистанційна реєстрація).

Дистанційна реєстрація для участі в БЄФВВ, ЄВІ та/або ЄФВВ можлива лише за умови подання до приймальної комісії разом із комплектом реєстраційних документів анкети-заяви, на яку накладено кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) вступника. Зважаючи на це, дистанційна реєстрація здійснюється за умови встановлення приймальною комісією фізичної особи (вступника) шляхом електронної ідентифікації – перевірки накладеного на анкету-заяву КЕП вступника.

За умови дистанційної реєстрації, у терміни, відведені для реєстрації, вступник має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії  КНУТД комплект реєстраційних документів (скановані копії, фотокопії):

1) заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (Додаток 1);

2) документа, що посвідчує особу:

  • для громадян України – одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, зазначених у п.1 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи , що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»» або посвідчення водія;
  • для іноземців, осіб без громадянства – паспортного чи іншого документа, що посвідчує особу, виданого державою, до громадянства якої вступник належить , або довідки про звернення за захистом в Україні, або одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у п.2 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи , що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», інформацію про який внесено до анкети;

3) документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП), зазначений в анкеті (картки платника податків, або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП, або свідоцтва про народження, до якого внесено дані про РНОКПП, або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП (для громадян України, які в установленому законодавством порядку відмовилися від прийняття РНОКПП – паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП; для осіб, які не є громадянами України – паспортного чи іншого документа, що посвідчує особу, виданого державою, до громадянства якої вступник належить, або довідки про звернення за захистом в Україні, або одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у пункті 2 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», інформацію про який внесено до анкети);

4) документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

5) довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплому в рік вступу видана за місцем навчання (для осіб, персональна дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);

6) медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації 086-3/о, затвердженою наказом № 1027/900, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838 (далі - висновок 086-3/о) (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань);

7) фотокартки для документів (кольорові або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (з урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ від 18.10.2019 № 875, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.11.2019 за № 1146/34117).

 

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по-батькові, шифр спеціальності, за якою планує продовжити здобуття освіти.

 

Телефони для консультацій:

+38044-280-55-45,

+38096-232-43-43

 

Запрошуємо Вас здобути вищу освіту у КНУТД!!!

05.04.2024