КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ ВІД ПРЕДСТАВНИКА БІЗНЕСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ КАФЕДР:«ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ТА «МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ»

18 травня 2023 року в Київському національному університеті технологій та дизайну відбулася гостьова лекція представника бізнесу начальника відділу проєктування корпорації «ТСМ ГРУП»Андрія Квакова з теми: «Гнучкі автоматизовані виробництва. Роботизовані системи. Технічні засоби автоматизації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій за спеціальностями: 121 «Інженерія програмного забезпечення» (освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»), 126 «Інформаційні системи та технології» (освітня програма «Управління ІТ-проєктами»), 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Прикладна механіка»), 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Машинобудування») та другого (магістерського) рівня за спеціальностями: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»); 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Мехатроніка та робототехніка»), 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Індустріальна інженерія»).

Модераторами заходу виступили Владислава Скідан, завідувачка кафедри ІКТ кандидат технічних наук, доцент та Антоніна Волівач, доцент кафедри ІКТ, кандидат технічних наук.

Гостьовий лектор Андрій Кваков ставив за мету розкрити студентам сутність застосування сучасних технології, що використовуються в промисловості для автоматизації виробничих процесів. Особливу увагу було приділено гнучким автоматизованим виробництвам, що дають можливість швидко та ефективно випускати різноманітні продукти з високою якістю.

У рамках лекції було розглянуто такі аспекти:

Гнучкі автоматизовані виробництва: основні концепції та принципи гнучких автоматизованих виробництв, що передбачають здатність виробництва швидко реагувати на зміни потреб ринку праці та виготовляти різні типи продукції.

Водночас лектором було наголошено на важливості застосування робото-технологічних комплексів у гнучких автоматизованих виробництвах та на прикладі загального роботизованого комплексу пояснено принцип його функціонування.

Роботизовані комплекси: потенціал роботизованих систем при забезпеченні високої швидкості, точності та повторюваності виробничих операцій.

Андрій Кваков навів приклади різних варіантів існуючих роботів та їх практичного застосування.

Технічні засоби автоматизації: сучасні технологічні рішення та пристрої, що використовуються в автоматизованих виробничих процесах.

В ході лекції студенти отримали інформацію про сучасні розробки у сфері автоматизації та широке застосування в технологічних процесах сенсорів, контролерів, спеціалізованого програмного забезпечення та інших технічних компонентів.

Також, студентам було наведено приклади технічних засобів автоматизації виробництва компанії SIC, що застосовуються в системах автоматизованого виробництва більшості країн світу. Датчики зчитування та опрацювання інформації LIDAR, що широко використовують у логістиці, охоронних системах, видобувній промисловості, автомобілебудуванні, електроніці. Зчитувачі штрих-кодів CLV60 (застосовують у хімічній та харчовій промисловості), Lector63x (застосовують у логістичних центрах), Lector61x (застосовують на виробництві електроніки).

Особливо цікавою була інформація про застосування промислових контролерів, частотних перетворювачів та сучасних електродвигунів у процесах автоматизації.

Під час лекції було наголошено на важливості розробки спеціалізованого програмного забезпечення та застосування його різних видів контролерів.

Андрій Кваков надав студентам цінні знання та сформулював уявлення про сучасні технології й тенденції у галузі гнучких автоматизованих виробництв, роботизованих систем та технічних засобів автоматизації. Отримана інформація допомогла студентам зрозуміти важливість використання автоматизованих технологій у сучасній промисловості та їх потенціал для оптимізації виробничих процесів і підвищення продуктивності.

Наприкінці лекції було проведено дискусію щодо важливості здобуття необхідних спеціальних та фахових компетентностей з метою майбутнього працевлаштування за обраною студентами спеціальністю.

Щиро вдячні керівництву корпорації «ТСМ ГРУП» та його представнику Андрію Квакову за цінну можливість почути професійну думку представника бізнесу та отримати реальний інсайт. Зустріч сприяла зближенню академічного та практичного досвіду, підкреслюючи важливість співпраці між університетом та бізнесом у підготовці студентів до майбутніх професійних викликів.

24.05.2023