КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

РОБОЧА ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРОМ, КЕРІВНИКОМ ГО ПФО «ЗІРКИ ФУТБОЛУ»

23 травня 2023 року відбулася зустріч із Євгенієм Савчуком, стейкхолдером освітньо-професійної програми «Фітнес та рекреація» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», керівником Громадського об’єднання ПФА «Зірки футболу» смт Чабани Київської області. Євгеній Савчук є тренером з футболу й розуміється у питаннях організації навчально-тренувального процесу.

 

Тому акцентував на параметрах якості підготовки майбутніх фітнес-тренерів, як важливої та необхідної передумови ефективного функціонування сфери фізичної культури і спорту.

Під час обговорення освітньої програми було запропоновано конкретизувати програмні результати навчання з урахуванням стандарту вищої освіти, що надасть можливість випускниками отримати теоретичні знання та практичні вміння, які сприятимуть максимально ефективному виконанню професійних обов’язків у практичній діяльності.

 

Також було внесено пропозиції, щодо забезпечення необхідності формування компетентностей провадити роботу зі збереження здоров’я населення через здійснення оздоровчо-рекреаційної діяльності. Пропозиції розглянуто проєктною групою у робочому порядку та рекомендовано винести на обговорення засідання кафедри фізичного виховання та здоров’я. Маємо всі підстави вважати, що ці пропозиції сприятимуть покращенню освітньої програми та зроблять більш професійною.

ГО ПФА «Зірки футболу» має розвинуту спортивну базу та контингент спортсменів. Обговорено перспективи подальшої співпраці для практичної підготовки студентів спеціальності «Фізична культура та спорт.

Разом краще, разом ефективніше та якісніше створювати майбутнє України! Взаємовигідна співпраця попереду! Тримаємо освітній фронт!

25.05.2023