КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

КРУГЛИЙ СТІЛ ЗА УЧАСТЮ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ТА БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ

На кафедрі фінансів та бізнес-консалтингу факультету управління та бізнес-дизайну КНУТД регулярно проводяться зустрічі зі стейкхолдерами з метою удосконалення освітніх програм та підвищення рівня якості підготовки фахівців з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

24 травня 2024 року в рамках проведення Всесвітнього Дня банкіра  відбувся круглий стіл за участю стейкхолдерів від роботодавців та здобувачів вищої освіти з метою обговорення освітніх програм  кафедри фінансів та бізнес-консалтингу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітніх рівнів: першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (доктор філософії). Було обговорено освітні програми бакалаврського рівня «Фінанси, банківська справа та страхування», магістерського рівня  «Фінансово-інвестиційний бізнес-консалтинг»,  освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії «Фінанси, банківська справа та страхування». Захід було проведено в офлайн форматі.

Модератором заходу виступила Ірина Тарасенко, завідувач кафедри фінансів та бізнес-консалтингу, доктор економічних наук, професор. Ірина Тарасенко звернулася зі вступною промовою до учасників заходу, наголошуючи на важливості долучення стейкхолдерів до розроблення освітніх програм з метою поліпшення їх якості та змісту відповідно до потреб ринку праці.

В обговоренні взяли участь представники від стейкхолдерів з числа роботодавців, науково-педагогічні працівники кафедри фінансів та бізнес-консалтингу, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»:

 

Володимир Костін, керівник групи відділень Київського регіонального центру АТ КБ ПУМБ;

Аліса Степанян, керівник Київського відділення АТ КБ ПУМБ;

Ірина Тарасенко, завідувач кафедри фінансів та бізнес-консалтингу, доктор економічних наук, професор, гарант ОП «Фінансові технології, облік та бізнес-аналітика» магістерського рівня;

Андрій Золковер, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та бізнес-консалтингу, гарант ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування»;

Юлія Русіна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та бізнес-консалтингу, гарант ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» бакалаврського рівня;

Дмитро Коваленко, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та бізнес-консалтингу;

Микола Матюха, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та бізнес-консалтингу;

Ольга Бунда, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та бізнес-консалтингу.

Гаранти освітніх програм Ірина Тарасенко, Юлія Русіна, Андрій Золковер ознайомили стейкхолдерів з основими аспектами освітніх програм, цілями, освітніми компонентами та програмними результатами, які досягаються завдяки формуванню  загальних та фахових компетентностей у здобувачів вищої освіти.

Під час обговорення освітніх програм Володимир Костін, керівник групи відділень Київського регіонального центру АТ КБ ПУМБ наголосив на важливості практичної складової в освітніх компонентах ОПП та ОНП; Аліса Степанян, керівник Київського відділення АТ КБ ПУМБ підкреслила позитивне спрямування ОП, наявність ОК, у рамках яких здобувачі освіти вивчають основи банківської справи, що важливо для майбутнього працевлаштування за спеціальністю. Стейкхолдери кафедри поділилися власним досвідом роботи у банківській сфері і загалом схвально оцінили зміст ОП, а також надали пропозиції щодо їх удосконалення.

За результатами офлайн-зустрічі було узгоджено низку пропозицій від стейкхолдерів щодо удосконалення освітньо-професійних та освітньо-наукової програм, які будуть враховані під час їх модернізації.

 

05.06.2024