КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ФІТНЕС ТА РЕКРЕАЦІЯ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

31 травня, 3, 4 та 5 червня 2024 року відбулися зустрічі-обговорення освітньої програми кафедри фізичного виховання та здоров’я «Фітнес та рекреація» спеціальності 017 Фізична культура і спорт зі стейкхолдерами з числа академічної спільноти, роботодавців, здобувачів вищої освіти та випускників.

31 травня 2024 року в обговоренні освітньої програми прийняли участь здобувачі вищої освіти кафедри, що навчаються за освітньою програмою: Максименко Софія, Токарський Денис, Ковтун Вікторія, Гулак Едуард, Медведенко Ренат, Осадчий Андрій. У ході діалогу гаранта освітньої програми зі здобувачами було обговорено мету, унікальність, освітні компоненти, що сприяють формуванню загальних і фахових компетентностей та досягненню програмних результатів навчання, особливості освітньої програми «Фітнес та рекреація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, можливість долучитися до участі у двосторонній програмі міжнародної академічної мобільності для здобувачів вищої освіти КНУТД та інші питання.

3 червня 2024 року на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я Оксана Зеленюк зустрілася з стейкхолдером від академічної спільноти професором, зав. кафедри фізичного виховання і здоров’я Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Президентом федерації гирьового спорту України, Заслуженим тренером України, суддьою міжнародної категорії з гирьового спорту, рекордсменом Книги Гіннеса Юрієм Щербиною. За результатами обговорення стейкхолдер схвально оцінив освітню програму кафедри фізичного виховання та здоров’я та відзначив, що попередні пропозиції враховані.

4 червня 2024 року до обговорення освітніх програм долучилися стейкхолдери від роботодавців та випускників: Євгеній Савчук, голова ГО Першої Футбольної Академії «Зірки Футболу» та випускниця ОП «Фітнес та рекреація» КНУТД Ірина Мацапула. Під час зустрічі було проаналізовано та враховано пропозиції щодо проходження навчальної та виробничої практики, розширення баз практики.

5 червня 2024 року на кафедрі відбулося засідання робочої групи – гарант освітньої програми «Фітнес та рекреація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, завідувачка кафедри фізичного виховання та здоров’я, кандидат медичних наук, доцент Лілія Томіч, науково-педагогічні працівники кафедри: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Оксана Зеленюк, кандидат педагогічних наук, доцент Ольга Внукова, доктор педагогічних наук, професор Валентина Білик. На засіданні Лілія Томіч наголосила на важливості подальшого залучення стейкхолдерів до оновлення освітньо-професійної програми для поліпшення її змісту відповідно до потреб сучасного ринку праці, було обговорено позитивні результати моніторингу освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році: аналіз результатів опитування здобувачів «Дисципліни очима студентів», «Академічна доброчесність та вивчення інформованості щодо розв’язання конфліктних ситуацій», «Академічна свобода та студентоцентрований підхід у навчанні», «Практикоорієнтованість освітньої програми», а також результати «Опитування стейкхолдерів щодо поліпшення якості освітніх програм у КНУТД». Засідання відбулося в продуктивній атмосфері. В ході обговорення також напрацьовано питання для подальшого розвитку освітньої програми. За результатами обговорення гарант і учасники групи забезпечення освітньо-професійної програми «Фітнес та рекреація» ухвалили врахувати низку пропозицій від стейкхолдерів для її оновлення й удосконалення.

Колектив кафедри фізичного виховання та здоров’я Інституту права та сучасних технологій дякує учасникам зустрічей за продуктивну роботу та висловлює сподівання на подальшу плідну співпрацю.

06.06.2024