КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

МІЖНАРОДНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЄС: ЕРАЗМУС МУНДУС

Еразмус Мундус – освітня програма ЄС, націлена на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країн на всіх континентах. Намагаючись перетворити ЄС на світового лідера в освіті, а європейські університети – на осередки знань і центри інновацій, програма Еразмус Мундус також ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми та культурами, активізацію між культурного діалогу.

Програма започаткована в 2004 р., названа на честь Еразма Роттердамського, філософа і науковця, який багато мандрував Європою, працював у різних університетах і майже 500 років тому зрозумів переваги мобільності та міжнародного співробітництва в освіті та навчанні.

Сучасний другий етап програми Еразмус Мундус розрахований на 2009-2013 рр.

 

Основні напрями програми Еразмус Мундус

Програма має три компоненти (напрями):

Компонент 1: Спільні курси і програми Еразмус Мундус.

 • Спільні, розроблені за участі консорціуму університетів магістерські програми.
 • Стипендії для тих студентів, які обирають ці програми.
 • Стипендії для підготовки та викладання спільних програм і проведення досліджень в рамках навчання.

Участь у цьому компоненті програми можуть брати:

А) українські студенти або випускники, які вже здобули першу вищу освіту (рівень бакалавра або його еквівалент), аспіранти, докторанти, молоді науковці. Бажаючим навчатися за програмою Еразмус Мундус потрібно обрати програму із списку курсів і програм та подати заявку відповідно до інструкцій та рекомендацій;

Список курсів надається за адресою: http://eacea.ec.europa.eu/_mundus/index_en.php

Існує дві групи вимог до претендентів на стипендію програми:

 • загальні вимоги до потенційних учасників: студенти повинні мати високу мотивацію та високий рейтинг у навчанні та вільно володіти іноземними мовами, що підтверджується відповідними сертифікатами; правильно заповнити та своєчасно надіслати аплікаційну форму, надати всі необхідні документи;
 • специфічні вимоги розробляються членами консорціуму, що підготував і викладає навчальну програму, яку обирає претендент.

Критерії для відбору студентів: (традиційний набір документів(можливі варіації)):

 • резюме
 • лист-мотивація чи есе
 • копія диплому про вищу освіту з перекладом на іноземну мову та нотаріально завірена
 • додаток до диплома (транскрипт)
 • сертифікат про успішне складання тесту з іноземної мови (IELTS, TOEFL, інші)
 • лист-рекомендація від викладачів чи працедавців
 • копія паспорта, фото

Б) українські науковці та викладачі на запрошення від своїх колег з європейських університетів теж можуть долучитися до розробки курсів і програм Еразмус Мундус.

 

Компонент 2: Партнерство Еразмус Мундус (продовження напряму Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці).

 • утворення партнерів між університетами ЄС і третіх країн з метою обміну студентами (бакалаврський, магістерський, докторський рівні) та науково-педагогічними кадрами;
 • стипендії для студентів, викладачів, науковців з європейських вищих навчальних закладів та третіх країн.

За таким компонентом програми з конкретною метою утворюється партнерство між європейськими університетами та вищими навчальними закладами третьої країни або групи країн. Стипендії для студентів і викладачів на оплату подорожування, навчання, проведення досліджень тощо надаються, щоб сприяти досягненню загальної мети партнерства. Передбачено двосторонній обмін, тож в рамках утвореного партнерства в українських університетах можуть викладати зарубіжні викладачі та навчатися студенти-іноземці.

Участь у цьому компоненті програми можуть брати:

А) вищі навчальні заклади та науково-дослідні інститути з країн ЄС і третіх країн. Виступати ініціаторами партнерств і подавати проектну заявку можуть університети країн-членів ЄС, які приєдналися до Хартії Еразмус;

Б) студенти аспіранти, докторанти, науковці та викладачі з вищих навчальних закладів країн-членів ЄС і третіх країн.

 

Компонент 3: Проекти з пропагування освіти взагалі та міжнародного співробітництва в освіті зокрема.

В епоху економіки знань додана вартість та економічне зростання створюються за рахунок знань та інновацій. Відповідно, університети перетворюються на центри, де акумулюються знання та народжуються інновації.

Проекти в рамках зазначеного компоненту спрямовані на підвищення привабливості вищої освіти в ЄС, її пропагування в третіх країнах, посилення міжкультурного співробітництва, поширення та поглиблення міжкультурного діалогу.

Участь у цьому компоненті програми можуть брати:

 • вищі навчальні заклади та науково-дослідні інститути з країн ЄС і третіх країн;
 • інші організації освітньої галузі, орієнтовані на підтримку та сприяння розвитку сфери вищої освіти.

За результатами проходження європейської магістерської програми Еразмус Мундус студенти отримують ступінь:

 • European Master;
 • Erasmus Mundus Master;
 • Mundus Master;
 • International Master

Детальніше про всі напрями програми Еразмус Мундус: http://eacea.ec.europa.eu/_mundus/index_en.php

 

Контакти

Виконання всіх заходів, передбачених програмою Еразмус Мундус, здійснюються Виконавчою агенцією з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu під керівництвом Генерального директорату Європейської Комісії з питань освіти та культури (DG EAC): http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm за підтримки Представництва Європейської Комісії в Україні http://ece/europa.eu/delegations/ukraine

Більше інформації про НТО та освітні програми Європейського Союзу українською мовою на сайті національного Темпус-офісу в Україні: www.tempus.org.ua

Адреса Національного Темпус-офісу в Україні:

Інститут лідерства, інновацій та розвитку
вул. Бастіонна, 9, поверх 8
Київ 01014
Україна

Тел.: +38-044-33-22-645,
Тел/факс: +38-044-28-6666-8,
e-mail: [email protected]

25.02.2010