КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

МІЖНАРОДНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЄС: ЖАН МОНЕ

Програма імені Жана Моне – це одна з освітніх програм Європейської Комісії, мета якої полягає у підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його межами про питання європейської інтеграції, через стимулювання викладання, дослідницької діяльності та дискусій з питань Європейського Союзу, зокрема стосунків ЄС з іншими країнами, та міжособистісного й міжкультурного діалогу. Починаючи з 2007 року програму Жана Моне інтегровано в більш загальну Програму навчання протягом цілого життя (Lifelong Learning Programme) нарівні з такими освітніми програмами як, наприклад, Еразмус Мундус.

Програма імені Жана Моне – ініціатива Європейської Комісії, започаткована у 1990 році з метою пропагування європейської ідеї (ідеї Об’єднаної Європи) та поширення європейських студій в Європі та на інших континентах.

Результати програми Жана Моне

На сьогоднішній день програма Жана Моне діє в 61 країні світу; більше 700 університетів пропонують курси Жана Моне, які входять до їх навчальних планів. До мережі програми Жана Моне входять близько 1500 професорів, які щорічно викладають для більш ніж 250 000 студентів в усьому світі.

Починаючи з 2001 року, українські вищі навчальні заклади беруть участь в програмі Жана Моне. За цей час було створено чотири Модулі Жана Моне: три в Донецькому національному університеті, і 1 – в Ужгородському національному університеті. Крім того, в 2007 році було профінансовано один інформаційно-дослідницький проект Жана Моне.

Хто може брати участь у програмі?

Програма Жана Моне розроблена для вищих навчальних закладів (університетів). Для того, щоб взяти участь у програмі, вищий навчальний заклад повинен мати офіційне визнання та акредитацію у своїй країні.

Починаючи з 2001 року в проектах програми Жана Моне можуть брати участь університети з усіх країн світу. На сьогоднішній день проекти реалізуються в 61 країні на п’яти континентах.

Крім того, у програмі можуть брати участь також асоціації викладачів та дослідників з питань європейської інтеграції (залежно від типу гранту). Заявник обов’язково має бути юридичною особою.

Програма має три основні напрями:

  • поширення знань про євроінтеграційні процеси, підвищення рівня поінформованості суспільства через заохочення університетів, кафедр, викладачів до викладання дисциплін з європейської інтеграції та проведення досліджень;
  • активізація науково-теоретичних дискусій та громадських обговорень актуальних тем і проблем, осмислення сучасних феноменів європейської інтеграції, інтерпретація її минулого та пошук майбутнього шляхом організації науково-практичних конференцій, публічних дискусій і дебатів;
  • підтримка навчальних та науково-дослідних закладів, асоціацій, мереж, що спеціалізуються на європейських студіях.

Основні напрями програми імені Жана Моне

  • Європейські модулі Жана Моне – розробка та викладання короткострокових курсів, спеціально розроблених для певних категорій громадян: студентів, університетська навчальна програма яких не включає європейських студій; вчителів загальноосвітніх шкіл, які відчувають брак знань про ЄС, його устрій, систему управління, історію тощо; дорослого населення, представників громадянського суспільства, які не мали можливості дізнатися про європейську інтеграцію більше. В рамках цього напряму розроблено та викладається 2,014 європейських модулів та курсів.
  • Професор програми Жана Моне – створення спеціальних посад для викладачів, які спеціалізуються на питаннях європейської інтеграції (розробляють і викладають нові курси, керують науково-дослідною роботою).
  • Професор програми Жана Моне Ad personam – надання гранту видатним викладачам, науковцям, які підтвердили свою репутацію науково-дослідними проектами, публікаціями, а також виступили організаторами заходів з поширення інформації про Європейський Союз та пропагування європейських студій на постійній основні (конференції, дебати, форуми тощо).
  • Європейські центри досконалості – підтримка діяльності центрів, утворених на базі університетів, асоціацій, мереж; заохочення до об’єднання людських та інформаційних ресурсів задля проведення міждисциплінарних досліджень з питань європейської інтеграції та розповсюдження їх результатів через різного роду медіа-ресурси та комунікативно-інформаційні заходи. На різних континентах діють 134 центри.
  • Підтримка асоціацій науковців та викладачів, які спеціалізуються на питаннях європейської інтеграції – фінансування асоціацій і мереж (юридичних осіб), які беруть участь в європейських студіях, заохочення їх до поширення результатів своїх досліджень, залучення до мережі нових членів, налагодження постійного діалогу із громадянським суспільством.
  • Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності, пов’язаної з європейською інтеграцією – фінансування заходів, спрямованих на проведення міждисциплінарних досліджень та поширення знань, стимулювання академічної полеміки, активізацію діалогу із громадянським суспільством через конференції, семінари, круглі столи, літні школи тощо.
  • Багатосторонні дослідницькі групи Жана Моне – підтримка міжнаціональних дослідницьких колективів (мінімум три університети з трьох різних країн) та дослідницьких продуктів, а також поширення результатів міждисциплінарних досліджень через медіа та комунікативні заходи.

Як взяти участь у програмі Жана Моне?

Конкурси з відбору проектів для участі в програмі Жана Моне оголошуються щорічно, зазвичай у січні-лютому. Конкурси проводяться та координуються Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) від імені Європейської Комісії. У 2009 році конкурс було завершено у лютому, а реалізація проектів розпочнеться не раніше вересня 2009 року.

Заявки на участь в конкурсах подаються вищими навчальними закладами безпосередньо до Виконавчого агентства шляхом заповнення стандартної аплікаційної форми. Форму заявки можна завантажити безпосередньо на веб-сайті Агентства, де публікуються офіційні повідомлення про оголошений конкурс. http://eacea.ec.europa.eu//llp/ajm/2010/index_en.htm

Відбір університетів для участі в програмі Жана Моне здійснюється централізовано в Брюсселі, що дозволяє застосовувати єдині критерії до відбору кандидатів з усіх країн.

При відборі проектів академічне журі, до складу якого входять професори з різних університетів, здійснює оцінку академічної якості кожної поданої заявки, при цьому ключову роль відіграє саме якість поданих заявок. З огляду на це, Європейська Комісія не може гарантувати позитивний результат відбору тої чи іншої заявки, але при цьому заохочує вищі навчальні заклади подавати проекти найвищої академічної якості.

Необхідно зазначити, що для країн та вищих навчальних закладів, в яких наразі немає достатнього рівня викладання в галузі європейської інтеграції, участь в Європейських модулях Жана Моне є найбільш логічним кроком для початку реалізації програми Жана Моне.

Обсяг спів-фінансування (фінансової підтримки) з боку Європейської Комісії для викладацьких проектів Жана Моне є здебільшого символічним. В першу чергу важливими є престиж та визнання того, що університет є учасником програми Жана Моне, а також можливість створення академічної мережі і приєднання до спільноти програми Жана Моне.

Конкурс на участь у програмі імені Жана Моне оголошується щорічно з середини листопада і триває до середини лютого.

Детальніше: http://eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/index_en.htm

Контакти:

Генеральний Директорат з питань освіти та культури Європейської Комісії відповідає за пріоритети розвитку програми (European Commission Directorate General of Education and Culture): http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

Відповідальність за запровадження програми та управління проектами несе Виконавча агенція з питань освіти, аудіовізуальної продукції та культури (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)): http://eacea.ec.europa.eu

Деталі українською мовою про програму імені Жана Моне можна знайти на сайті Національного Темпус-офісу в УКРАЇНІ (НТО в Україні): www.tempus.org.ua

Адреса НТО в Україні:

Інститут лідерства, інновацій та розвитку
вул. Бастіонна, буд. 9, поверх 8
Київ 01014
Україна

тел./факс: +38-044-28-6666-8
тел.: +38-044-33-22-645
e-mail: [email protected]

25.02.2010