КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.07

Голова спеціалізованої вченої ради – д.мист., доцент Кротова Тетяна Федорівна, (КНУТД, професор кафедри художнього моделювання костюма, тел. 256-21-05).

Заступник голови ради – д.т.н., професор Пашкевич Калина Лівіанівна (КНУТД, професор кафедри ергономіки і проектування одягу, тел. 256-29-23).

Секретар – к.мист., Полякова Ольга Володимирівна (КНУТД, доцент кафедри дизайну інтер’єру і меблів, тел. 256-21-59).

Члени ради

Термін повноважень ради: 24.10.2017 р. – 01.10.2021 р.

Атестація за спеціальностями:

17.00.07 – Дизайн

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1

Лагода Оксана Миколаївна

Репрезентативні практики дизайну костюма в контексті еволюції художньо-проектної культури

текст дисертації

текст автореферату

Даниленко Віктор Якович, доктор мистецтвознавства, професор, Харківська державна академія дизайну і мистецтв; академік Національної академії мистецтв України

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн

09.07.2020 о 10:00

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07

у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,

корпус 1, 1-й поверх, конференц-зала, ауд.1-0114

1. Стельмащук Галина Григорівна,
доктор мистецтвознавства, професор, Львівська національна академія мистецтв, завідувач кафедри теорії та історії мистецтв; академік Національної академії мистецтв України

 текст відгуку

2. Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна, доктор мистецтвознавства, професор,
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, завідувач відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва; академік Національної академії мистецтв України

 текст відгуку

3. Алфьорова Зоя Іванівна,

доктор мистецтвознавства, професор, Харківська державна академія культури, декан факультету кіно-, телемистецтва

 текст відгуку 

4. Роготченко Олексій Олексійович

доктор мистецтвознавства, професор, головного наукового співробітника Інституту проблем сучасного мистетцва

текст відгуку

2

Головчанська Євгенія Олександрівна

Дизайн жіночого одягу промислового виробництва: композиційні засоби та методи формоутворення

текст дисертації

текст автореферату

Колосніченко Марина Вікторівна, доктор технічних наук, професор,

Київський національний університет технологій та дизайну;
декан факультету дизайну, професор кафедри ергономіки і дизайну, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн 11.03.2021 о 13:00на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,корпус 1, 1-й поверх, конференц-зала, ауд.1-0114

1. Кузнецова Ірина Олексіївна, доктор мистецтвознавства, професор, видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, професор кафедри графіки.

текст відгуку

2. Яремчук Олена Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури, доцент кафедри рисунку та живопису.

текст відгуку

3

Фролов Іван Васильович

Авторська колекція сучасного одягу: методи створення та засоби ідентифікації

текст дисертації

текст автореферату

Колосніченко Марина Вікторівна, доктор технічних наук, професор,
Київський національний університет технологій та дизайну;
декан факультету дизайну, професор кафедри ергономіки і дизайну, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн 11.03.2021 о 10:00на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,корпус 1, 1-й поверх, конференц-зал,
ауд.1-0114

1. Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна, доктор мистецтвознавства, професор,
Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, завідувач відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва; Дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України

текст відгуку

2. Цимбала Лада Іванівна,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
Львівська національна академія мистецтв, доцент кафедри теорії та історії

текст відгуку

4

Косенко Данило Юрійович

Дизайн інтер’єру закладів середньої освіти: історичний розвиток і сучасні тенденції

текст дисертації

текст автореферату

Чорноморденко Іван Васильович, доктор філософських наук, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури;
завідувач кафедри філософії 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн

13.05.2021 о 10:00

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07

у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,

корпус 1, 1-й поверх, конференц-зал,
ауд.1-0114

1. Самойлович Валентин Васильович, доктор технічних наук, професор, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука; професор кафедри дизайну середовища

текст відгуку

2. Мазур Вікторія Павлівна,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, декан факультету теорії та історії мистецтва

текст відгуку

5

Баранова Алла Ігорівна

Стильові трансформації в дизайні костюма: художні засоби та принципи формоутворення

текст дисертації

текст автореферату

Ніколаєва Тетяна Вадимівна, кандидат технічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну;
завідувач кафедри художнього моделювання костюма

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн

28.09.2021 о 10:00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07
у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ,
вул. Немировича –Данченка, 2,
корпус 1, 1-й поверх, конференц-зал,
ауд.1-0114

1. Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна, доктор мистецтвознавства, професор, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, завідувач відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва; член-кореспондент Національної академії мистецтв України

текст відгуку

2. Костюкова Валентина Миколаївна,
кандидат мистецтвознавства, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчук, доцент кафедри художнього текстилю та моделювання костюма

текст відгуку