КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.07

Голова спеціалізованої вченої ради – д. мист., професор Кротова Тетяна Федорівна (КНУТД, професор кафедри мистецтва та дизайну костюма, тел. (097) 338-33-18).

Заступник голови ради – д.т.н., професор Пашкевич Калина Лівіанівна (КНУТД, професор кафедри ергономіки і дизайну, тел. (096) 142-11-35).

Секретар – к. мист. Полякова Ольга Володимирівна (КНУТД, доцент кафедри дизайну інтер’єру і меблів, тел. (063) 285-36-83).

Члени ради

Термін повноважень ради: до 05.06.2025 р. (Наказ МОНУ №530 від 06.06.2022)

Атестація за спеціальностю:

17.00.07 – Дизайн

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1