КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Міжнародний конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, аркуш формату А4, поля – 20 мм;
  • у верхньому колонтитулі текстової частини наукової роботи зазначаються шифр і назва роботи;
  • наукова робота повинна мати основну частину з представленням результатів досліджень (вступ, методи, результати досліджень, обговорення та висновки), список використаних літературних джерел та анотацію (додаток 1), у якій зазначено актуальність, мету,    завдання, методи досліджень і результати роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 15 сторінок без урахування додатків (обсяг яких не обмежений) та переліку використаних літературних джерел;
  • до роботи додаються сканкопії патентів, наукових статей автора, дипломів про участь в конкурсах, актів впровадження в промислове виробництво  тощо (за наявності), креслення та ілюстрації, скомпоновані на аркуші формату А3 або А4;
  • прикладні наукові роботи за напрямом «Art and Design» мають супроводжуватися повноцінним «дизайн-проєктом», виконаним на основі матеріалів представленої на конкурс роботи. Наявність «дизайн-проєкту» у теоретичних роботах за напрямом «Art and Design» не вимагається;
  • текст роботи та супровідні документи подаються англійською мовою в електронному вигляді.