КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

 

Фундаментальні технології активного довголіття

 

Науковий керівник кандидат хімічних наук, доцент Бессарабов Володимир Іванович

 

Навчально-наукова лабораторія молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології

 

КОМАНДА

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Кузьміна Галина Іванівна (відповідальний виконавець)

магістр промислової фармації, науковий співробітник Дерипапа В'ячеслав Сергійович

кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник Салій Олена Олександрівна 

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Харитоненко Ганна Ігоревна

старший лаборант Лісовий Вадим Миколайович

лаборант Мазура Сергій Олександрович

лаборант Ладан Олександр Сергійович

науковий співробітник Здерко Назар Петрович

науковий співробітник Оболоник Антон Васильович

АНОТАЦІЯ

Фундаментальні технології активного довголіття:

  1. Моделювання наноструктурних екологічно безпечних систем деконтамінації фосфорорганічних токсичних речовин (пестицидів та активних фармацевтичних інгредієнтів).
  2. Дослідження плейотропних ефектів біологічно активних речовин як антиоксидантів, інгібіторів холінестераз людини та 15-ліпооксигенази, які спрямовані на пошук нових активних фармацевтичних інгредієнтів лікарських засобів для лікування нейродегенеративних захворювань.
  3. Розробка полімерних наносистем твердих дисперсій для підвищення біодоступності активних фармацевтичних інгредієнтів.
  4. Розробка фотозахисних парфумерно-косметичних засобів з лікувальними властивостями.
ДЕРЖБЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА

16.02.44 ДБ. № держреєстрації НДР  0116U004574. Моделювання наноструктурних екологічних систем деконтамінації фосфорорганічних токсичних речовин (фундаментальна).

ГОСПОДАРЧО-ДОГОВІРНА ТЕМАТИКА

Договір № ДЗ / 30 - 2017 від 14 листопада 2017 року  про закупівлю послуг за державні кошти з виконання науково-технічних робіт «Розроблення геріатричної фармацевтичної композиції для лікування нейродегенеративних захворювань». № держреєстрації НДР 0117U007411.