КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Сталий розвиток соціально-економічних систем регіонів та механізми його забезпечення

 

Науковий керівник доктор економічних наук, професор Ольшанська Олександра Володимирівна

 

КОМАНДА

кандидат економічних наук, доцент Костинець Валерія Володимирівна;

асистент Афтанділянц Маргарита Володимирівна

АНОТАЦІЯ

Розроблення методологічних засад та практичних рекомендацій щодо збалансованого розвитку регіональних соціально-економічних систем, механізмів забезпечення їх ефективного функціонування відповідно до сучасних закономірностей просторової трансформації економіки України та можливостей самоорганізації суспільства на регіональному та локальному рівнях на засадах сталого розвитку.

ДЕРЖБЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА

№ 0111U007631, НДР «Наукові засади управління соціально-економічним розвитком регіонів України»

№ 0111U007425, НДР «Розробка напрямів підвищення ефективності  діяльності агропромислових формувань в умовах глобалізації і посилення конкуренції на ринках сільськогосподарської продукції і продовольства»

Фундаментальна НДР «Стратегія економічної безпеки системи вищої освіти України в умовах глобалізації»

ГОСПОДАРЧО-ДОГОВІРНА ТЕМАТИКА

№ 0113U007375, госпрозрахункова НДР «Дослідження та розробки в галузі державного управління (Науковий аналіз та підготовка звітних матеріалів державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України)»