КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

 

Основні напрями соціально-економічного розвитку суспільства в період трансформаційних змін

 

Науковий керівник доктор економічних наук, професор Борецька Наталя Петрівна

 

КОМАНДА

кандидат економічних наук, доцент Фокіна-Мезенцева Катерина Володимирівна

АНОТАЦІЯ

Сутність цивілізаційного прогресу визначається не тільки  пануючим типом господарства, але й умовами, які забезпечують всебічний розвиток людини. Сучасний період розвитку світу характеризується подальшою диспропорційністю та нестабільністю. Це викликано не тільки загостренням диспропорційних протиріч між  рівнем розвитку країн, глобальною фінансовою та економічною кризою, яка має системний характер, але й нарощуванням  військових протистоянь, посиленням протестних настроїв та масовим переміщенням населення з територій військових конфліктів. Відповідно чутливість держав та  населення до небезпек зростає й потребує нагального забезпечення безпечного існування . Соціально-економічний розвиток України сьогодні не тільки  повністю віддзеркалює  гостроту соціальних проблем, але і посилюється трансформаційними змінами в економічній, політичній, соціальній та культурній сферах. Тому,  дослідження проблем розвитку економічних систем  на макро-мезо і мікрорівнях та їх соціальних наслідків в умовах трансформаційних змін  має не тільки теоретичне але і практичне значення. Рівень життя  та подолання бідності населення, основних тенденцій соціального забезпечення та соціального захисту населення; подальший розвиток корпоративної культури в мінливому глобальному середовищі: роль державних інститутів в регулюванні проблем зайнятості та переходу до соціально орієнтованого розвитку в едності системного та процесного взаємозв'язку дозволяє обґрунтувати основні напрями досягнення соціальної безпеки розвитку та досягнення стабільного розвитку економічної системи.

На даний час опубліковано близько 150 друкованих праць. 

ГОСПОДАРЧО-ДОГОВІРНА ТЕМАТИКА

0115U004302 Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та макрорівні в контексті сталого розвитку