КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

 

Інвестиційно-інноваційні процеси в змішаній економіці

 

Науковий керівник доктор хімічних наук, професор Денисенко Микола Павлович

 

КОМАНДА

кандидат економічних наук, доцент Хаустова Євгенія Борисівна

кандидат економічних наук, професор Бугас Валерій Васильович

кандидат економічних наук, доцент Пальчук Олена Ігорівна

АНОТАЦІЯ

Дослідження проблем інвестиційно-інноваційної діяльності, структурної перебудови економіки в цілому та її регіонів; запровадження нових технологій і пошук шляхів підвищення ефективності діючого виробництва та його розвитку; теоретичні, практичні та методичні методологічні питання інвестиційного процесу на всіх його стадіях; визначення дії інституційних процесів на ефективність функціонування суб’єктів господарювання підприємств; економічна безпека держави та суб’єктів господарювання. Дослідження ґрунтується на сучасних досягненнях економічної науки з питань забезпечення стійкого економічного зростання з урахуванням необхідності забезпечення формування та розвитку інвестиційно-інноваційної складової фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні. Процес державного регулювання економічної безпеки на всіх рівнях націлено на захист сталого розвитку економічних систем (держави, регіону, підприємства) від різних видів загроз. Останнім часом питання економічної безпеки набирають особливу значущість і актуальність. Економічна безпека виступає основою національної, економічної, політичної і соціальної стійкості.

ДЕРЖБЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА

0113U000324 ДБ  Проведення прогнозно-аналітичних досліджень відповідності системи професійної освіти перспективам соціально-економічного розвитку України (прикладна)

0117U000603 ДБ Економічна безпека вищих навчальних закладів: розробка заходів з мінімізації соціально-економічних втрат в умовах зовнішньої агресії (прикладна)