КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

 

Інноватизація вищої освіти: стратегія і моделі

 

Науковий керівник доктор економічних наук, професор Касич Алла Олександрівна

 

КОМАНДА

кандидат економічних наук, доцент Бреус Світлана Василівна

кандидат економічних наук, доцент Бугас Наталія Валеріївна

кандидат економічних наук, доцент Харченко Тетяна Олександрівна

кандидат наук з державного управління, доцент Скиба Марина Валеріївна

АНОТАЦІЯ

Актуальним є дослідження розвитку вищої освіти з позиції інноватизації та формування її активної ролі в умовах економіки знань, що дозволить подолати існуючі в Україні диспропорції та негативні тенденції поглиблення розриву потенційно високопродуктивних зв’язків між освітою, наукою та виробництвом.

Обгрунтування теоретичних засад багаторівневого управління розвитком системою вищої освіти на принципах інноватизації дозволить забезпечити відтворення інтелектуального потенціалу країни та регіонів шляхом формування ефективної взаємодії між освітою, наукою та виробництвом, що забезпечуватиме своєчасну відповідь на зовнішні загрози.

ДЕРЖБЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА

16.04.58 ДБ Економічна безпека вищих навчальних закладів: розробка заходів з мінімізації соціально-економічних втрат в умовах зовнішньої агресії (прикладна)