КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

 

Стійкість фінансової системи як складова фінансово-економічної безпеки України в контексті євроінтеграції задля сталого розвитку

 

Науковий керівник доктор економічних наук, професор Тарасенко Ірина Олексіївна

 

 

КОМАНДА

доктор економічних наук, доцент Левченко Валентина Петрівна

кандидат економічних наук, доцент Кремень Ольга Іванівна

кандидат економічних наук, доцент Махнарилов Юрій Васильович

кандидат економічних наук, доцент Белялов Талят Енверович

кандидат економічних наук, доцент Русіна Юлія Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент Коваленко Дмитро Іванович

кандидат економічних наук, доцент Вергун Антоніна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент Золковер Андрій Олександрович

кандидат економічних наук, старший викладач Кононенко Ганна Ігорівна

АНОТАЦІЯ

Стійкий до масштабних потрясінь фінансовий сектор здатний забезпечити сталий розвиток держави. Глобалізація світової економіки сприяє зростанню ролі зовнішніх факторів, що впливають на стійкість національної фінансової системи, а інтенсивність їх впливу значною мірою залежить від євроінтеграції національної економіки і взаємозалежностей національної та світової фінансових систем. Показано зв'язок понять «стійкість» і «безпека». Уточнюється значення фінансової стійкості як найважливішого показника аналізованої системи. Основу фінансової стабільності країни забезпечує стійкість фінансових установ. Досліджено стан фінансових ринків (грошового, валютного та фондового) та діяльність фінансових установ. Ключовими і найбільш небезпечними ризиками в фінансовому секторі є ризики кредитний, репутації, ліквідності, в т.ч. ризик вилучення коштів контрагентами, розповсюдження «зараження» інфекції у банківській системі. Запропоновано шляхи підвищення стійкості фінансових установ до стресів та визначено концептуальні засади реформування механізму нагляду і регулювання фінансових установ.

ДЕРЖБЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА

0117U000608 Стратегія економічної безпеки системи вищої освіти України в умовах глобалізації

ГОСПОДАРЧО-ДОГОВІРНА ТЕМАТИКА

Договір № 883 від 30.11.2017 р., "Коворкінг-центр як платформа для розвитку бізнес-середовища в університеті"

Договір № 769 від 15.04.2016 р., "Методичні засади діагностики фінансово-економічної безпеки страхової компанії"