КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

 

Кібернетичні засади інноваційного розвитку

 

Науковий керівник доктор економічних наук, професор Чубукова Ольга Юріївна

 

КОМАНДА

кандидат економічних наук, доцент Синенко Олександр Іванович;

кандидат економічних наук, доцент Шіковець Катерина Олексіївна;

кандидат економічних наук, доцент. Квіта Галина Миколаївна;

кандидат економічних наук Зимбалевська Юлія Вікторівна;

кандидат економічних наук, доцент Подольна Валентина Вікторівна;

кандидат економічних наук, доцент Євсейцева Олена Сергіївна.

АНОТАЦІЯ

Тема присвячена розробленню моделей та методичних рекомендацій щодо формування перспективних планів розвитку України та її окремих галузей. У рамках виконання теми розроблена методологія формування реєстру комунального майна м. Києва; захищено кандидатські дисертації на тему: «Когнітивне управління розвитком національного господарства» та «Кластерна стратегія управління економічним розвитком»; випущено навчальний посібник «Інформаційний маркетинг»; розроблена новітня освітня програма «Цифровий маркетинг та електронна комерція». Отримані результати можуть бути використані при розробці стратегії розвитку України до 2020 року, визначені фізичного стану об’єктів комунального майна, підготовці магістрів із спеціальності 075 «Маркетинг», розробці стратегії співробітництва з кластероутворювальними групами з метою підвищення конкурентоздатності продукції учасників кластеру легкої промисловості.

ГОСПОДАРЧО-ДОГОВІРНА ТЕМАТИКА

№ 901 від 02.04.2018 р. «Послуги з методологічного та методичного супроводження експлуатації Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»