КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Культурологія та естетика дизайну в проектуванні костюма у контексті полікультурної інтеграції

 

Науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор Кротова Тетяна Федорівна

 

Навчально-наукова лабораторія «Формоутворення костюма та декоративна пластика»

 

КОМАНДА

кандидат технічних наук, доцент Кокоріна Галина Василівна

доцент Кудрявцева Надія Іллівна

доцент Пашковська Тетяна Анатоліївна

доцент Смаженко Володимир Сергійович

доцент Шаповал Анатолій Григорович

АНОТАЦІЯ

Мистецтво костюма XXI ст. орієнтоване на широкі стильові та образні межі, що можна пояснити зростанням і змінами характеру потреб людини. Сучасні модні тенденції в костюмі  перетворюються у практиці моделювання, зумовлюючи нові звучання усталених стилів з типовими та ускладненими формами, збагаченням костюма новими елементами у різних формотворчих, фактурних, кольорових та інших поєднаннях і комбінаціях. Проектування сучасного костюма не може обмежуватися  структурами, характерними для локальних культур і естетичних уподобань, а спонукає до нового розуміння проявів полікультурної інтеграції як до складових образу. З метою формування естетичних уподобань і розширення діапазону комунікаційних можливостей сучасного споживача моди виникає потреба у систематизації історичних і сучасних особливостей костюма в контексті полікультурної інтеграції.