КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Дослідження тектонічної структури костюма в розробці перспективних колекцій одягу

 

Науковий керівник кандидат технічних наук, професор Ніколаєва Тетяна Вадимівна

 

Навчально-наукова лабораторія «Формоутворення костюма та декоративна пластика»

 

КОМАНДА

кандидат технічних наук, доцент Чупріна Наталія Владиславівна

кандидат технічних наук, доцент Колосніченко Олена Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент Ніколаєва Тетяна Ігорівна

доцент Давиденко Ірина Володимирівна

доцент Баранова Алла Ігорівна

АНОТАЦІЯ

Необхідною передумовою створення нових технологій проектування в дизайні є оновлення теоретико-методологічної бази цього процесу, від задуму моделей дизайнером до виготовлення проектної продукції та її реклами. Такий підхід потребує активного освоєння сучасних наукових засовів проектування, що склалися на стику фундаментальних та прикладних наук і мистецтва.

Одним із головних напрямів у дизайнерському проектуванні є розвиток нових засобів та методів формоутворення об’єктів, з урахуванням художньо-композиціних закономірностей.