КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

 

Теоретичні основи дизайну одягу на основі тектонічного підходу

 

Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Пашкевич Калина Лівіанівна

 

Навчально-наукова лабораторія «Дизайн-проектування одягу»

 

КОМАНДА

кандидат технічних наук, доцент Винничук Марія Степанівна (відповідальний виконавець)

кандидат технічних наук, доцент Колосніченко Олена Володимирівна

асистент Герасименко Олена Дмитрівна

асистент Фролов Іван Васильович

аспірант Костогриз Юлія Олександрівна

аспірант Лю Цзянсінь

АНОТАЦІЯ

Теоретичні та експериментальні дослідження з проблем дизайн-проектування моделей одягу різного призначення та інших виробів легкої промисловості з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Наукова діяльність спрямована на підготовку і розробку інформаційного і методичного забезпечення систем автоматизованого проектування одягу для різних етапів дизайн-проектування, дослідження впливу властивостей тканин на дизайн тектонічно обумовленої форми виробу, визначення закономірностей формоутворення одягу на засадах тектонічного підходу.

ДЕРЖБЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА

ДБ 16.04.59 (2017-2018 рр.) Розробка раціональної структури асортименту ергономічного одягу військовослужбовців з прогнозованими властивостями із негорючих термостійких матеріалів

ГОСПДОГОВІРНА ТЕМАТИКА

Договір №736 від 04.01.2016 р. Розробка інформаційно-методичного забезпечення автоматизованого проектування базових конструкцій одягу різного призначення