КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Сучасні методи навчання іноземних мов як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних вищих навчальних закладів

 

Науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент Бондарчук Юлія Андріївна

КОМАНДА

кандидат філологічних наук, доцент Гудкова Наталія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент Абсалямова Яна Вадимівна

кандидат філологічних наук, доцент Дворянчикова Світлана Євгенівна

кандидат педагогічних наук, доцент Назаренко Олена Василівна

кандидат філологічних наук, доцент Сиромля Наталія Миколаївна

кандидат культорології Чернець Марія Олександрівна

доцент Довгопол Галина Олександрівна

доцент Шкура Ніна Степанівна

доцент Бурлака Ірина Яківна

старший викладач Кугай Ксенія Борисівна

старший викладач Вишневська Марина Олександрівна

старший викладач Моцюк Тетяна Іванівна

старший викладач Горлатова  Олена Михайлівна

старший викладач Звонок Оксана Анатоліївна

старший викладач Роєнко Людмила Віталіївна

старший викладач Ренська  Індіра  Іванівна

старший викладач Телев‘як Ірина Іванівна

старший викладач Ткаленко Антоніна Миколаївна

старший викладач Кетова Тетяна Михайлівна

старший викладач Краснюк Світлана Олександрівна

старший викладач Тугаєнко Вікторія Михайлівна

викладач Гладуш Ірина Анатоліївна

викладач Денисенко Вiталiна Миколаївна

викладач Писаренко Наталія Миколаївна

викладач Великожон Вікторія Анатоліївна

АНОТАЦІЯ

Навчання іноземної мови стало невід’ємною й важливою складовою професійної підготовки, а кінцевою метою – формування у студентів готовності та здатності до міжкультурної комунікації, практичного володіння іншомовними комунікативними компетенціями, тобто вмінням зіставляти мовні засоби з конкретними цілями, ситуаціями, умовами та завданнями мовленнєвого спілкування. При цьому навчання іноземної мови за професійним спрямуванням відіграє визначальну роль, будучи за змістом, метою і завданнями унікальною навчальною дисципліною у немовних ЗВО, що має величезний потенціал для формування професійних компетенцій майбутнього фахівця.
Тому перед сучасними закладами вищої освіти стоїть завдання сформувати не лише конкурентоспроможного професіонала, що володіє щонайменше однією іноземною мовою, а передусім полікультурну особистість.