КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

 

Фото-діелектричні властивості гетерогенних середовищ з наночастинками

 

Науковий керівник доктор фізико математичних наук, професор, старший науковий співробітник Ковальчук Олександр Васильович

 

Навчально-наукова лабораторія гетерогенних структур з наночастинками

 

Навчально-наукова лабораторія властивостей матеріалів легкої промисловості.

 

КОМАНДА

кандидат фізико-математичних наук, доцент Олейникова Ірина Веніамінівна

завідувач лабораторіями Кучерявченкова Ніна Михайлівна

АНОТАЦІЯ

Морфологія, електричні, діелектричні та фотоелектричні властивості гетерогенних структур на основі рідких кристалів, полімерів та наночастинок (металів, окислів металів, суперіонних напівпровідників, фулеренів)

ДЕРЖБЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА

№ 0114U002483 «Розробка засобів прогнозування споживчих властивостей та забезпечення якості  матеріалів побутового та технічного призначення» 2014-2015

№0116U004576 «Розробка інтегрованого методу формування ергономічних та функціонально-експлуатаційних характеристик взуття, галантерейних виробів, спеціального (для військовослужбовців) та побутового призначення» 2016-2017