КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

 

Хімічні технології захисту навколишнього середовища: очистка стічних вод, переробка відходів підприємств легкої та хімічної промисловості, раціональне використання сировинних ресурсів

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Плаван Вікторія Петрівна

 

Навчально-наукова лабораторія перспективних волокнистих матеріалів

 

Навчально-наукова лабораторія переробки відходів легкої та хімічної промисловості

 

КОМАНДА

Доктор технічних наук, професор Будаш Юрій Олександрович

кандидат технічних наук, доцент Резанова Наталія Михайлівна

кандидат технічних наук, доцент Іщенко Олена Володимирівна

асистент Коляда Максим Костянтинович

аспірант Кучеренко Єлизавета

АНОТАЦІЯ

Наукова діяльність  здійснюється за декількома напрямами:

  • створення волокнистих сорбційних матеріалів з використанням  відходів натуральних і синтетичних волокон для очищення стічних вод від іонів важких металів і нафтопродуктів;
  • розробка технологій повторного використання і утилізації колагенмістких відходів легкої промисловості;
  • розробка технологій повторного використання і утилізації відходів хімічної промисловості; вторинна переробка полімерів;
  • регулювання властивостей отриманих полімерних матеріалів та композитів;
  • дослідження властивостей нових композитів на основі відходів волокнистих матеріалів;
  • розробка рекомендацій щодо повторного використання відходів легкої і хімічної промисловості в інших галузях – у сільському господарстві, харчовій і фармацевтичній промисловості.
ДЕРЖБЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА

16.02.43 ДБ. Фізико-хімічні основи комплексної переробки колаген містких відходів з використанням електро-активованих розчинів для отримання біоматеріалів з прогнозованими властивостями (2015-2017).

ГОСПДОГОВІРНА ТЕМАТИКА

Договір № 763 від 25.10.2016 р. з ТОВ «Пульсар Експо Україна». «Розробка технологічного процесу переробки волокнистих відходів, що вміщують поліуретанові волокна».

Договір № 741 від 11.01.2016 р. з ТОВ «МЕБІУС ГРУП». «Розробка технології отримання волокнистих сорбційних матеріалів для ліквідації розливів нафтопродуктів».