КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

 

Ресурсозбереження у технологічних процесах електропобутової техніки

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Злотенко Борис Миколайович

 

Навчально-наукова лабораторія «Технології переробки полімерів»

 

КОМАНДА

доктор технічних наук, доцент Кулик Тетяна Ігорівна (відповідальний виконавець),

доктор технічних наук, професор Петко Ігор Валентинович,

доктор технічних наук, професор Бурмістенков Олександр Петрович,

кандидат технічних наук, доцент Біла Тетяна Яківна,

кандидат технічних наук, доцент Павленко Володимир Миколайович,

кандидат технічних наук, доцент Демішонкова Світлана Анатоліївна,

кандидат технічних наук, доцент Антоненко Анатолій Іванович,

кандидат технічних наук, доцент Стаценко Володимир Володимирович,

кандидат технічних наук, доцент Стаценко Дмитро Володимирович,

асистент Бондаренко Микола Йосипович,

асистент Гладчук Олександр Зеновійович

АНОТАЦІЯ

Проводяться комплексні дослідження технологічних процесів у приладах і машинах електропобутової техніки з метою їх удосконалення. Розроблюються теоретичні основи удосконалення енергетичних технологій та створення екологічно чистих технологій. Наукова робота спрямована на забезпечення енергозбереження в технологічних процесах побутового обслуговування та підвищення їх екологічності, покращення споживчих властивостей та підвищення конкурентоспроможності виробів широкого вжитку.

ДЕРЖБЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА

№16.04.56 ДБ. Економіко-екологічні засади рециклінгу полімерних  відходів у контексті розвитку урбаністичної інфраструктури.