КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

 

Математичне та програмне забезпечення САПР оптимального розкрою матеріалів для виробів швейної та взуттєвої галузі

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Чупринка Віктор Іванович

 

КОМАНДА

кандидат технічних наук, доцент Резанова Вікторія Георгіївна

кандидат технічних наук, доцент Демківська Тетяна Іванівна

кандидат технічних наук, доцент Шолудько Мар’яна Ігорівна

кандидат технічних наук, старший викладач Мельник Геннадій Валерійович

кандидат технічних наук, асистент Калашник Валерій Юрійович

кандидат технічних наук, асистент Чупринка Наталія Вікторівна

асистент Мурза Назар Іванович

АНОТАЦІЯ

Широкий розвиток інформаційних моделей (дозволяють описувати об'єкт проектування вербально, графічно, табличний, математично), у відмінності від використання матеріальних (натурних) моделей, дозволяють забезпечити процедуру аналізу взаємодій різних компонентів проектованих виробів і спрощують завдання аналізу функціонування проектованих виробів. Це приводить до скорочення об'ємів випробувань дослідних зразків проектованого виробу. Цілком очевидно, що це достатньо досягатиметься, коли на всіх рівнях проектних процедур використовуватимуться програмні продукти, які засновані на одній ідеології і на єдиній інформаційній моделі. Такий підхід пояснюється складністю систем, що вивчаються і проектованих, що природно приводить до необхідності розробки прикладного програмного забезпечення для імітації – відтворення на ЕОМ математичних моделей функціонування проектованого об'єкту. Дане програмне забезпечення може характеризуватися як сукупність універсальних пакетів блокового моделювання, фізичного моделювання і пакетів для наочного опису проектованих об'єктів з складною логікою взаємозв'язків між окремими складовими.