КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Комплексна переробка сировини, рекуперація і утилізація відходів біотехнологічних виробництв

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Данилкович Анатолій Григорович

 

КОМАНДА

доктор технічних наук, професор Андреєва Ольга Адіславівна

доктор технічних наук, професор Касьян Едуард Євгенович

доктор технічних наук, професор Мокроусова Олена Романівна

кандидат технічних наук, доцент Охмат Олена Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент Майстренко Леся Анатоліївна

старший викладач Ніконова Анна Віталіївна

АНОТАЦІЯ

Розроблення нових технологій перетворення шкур тварин у поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали з комплексом спеціальних властивостей. Кібернетичне моделювання і встановлення закономірностей багатостадійних колоїдно-хімічних біотехнологічних процесів, що включають відновлення структури законсервованої колагенвмісної сировини тваринного походження, її лужну обробку, зневолошування, кислотно-сольову обробку, структурування, наповнювання і пластифікацію. Для формування матеріалів із заданим комплексом структурних властивостей використовуються хімічно-обґрунтовані ензимні препарати, антисептики, мікроорганізми, природні та синтетичні реагенти мінерального і органічного походження, досліджені умови їх ефективного застосування. Водночас встановлюється механізм взаємодії хімічних модифікаторів з колагеном дерми шкіряної та хутрової сировини, що визначає особливості технології виготовлення натуральних матеріалів з високими теплозахисними і санітарно-гігієнічними властивостями, у тому числі для водостійких виробів, придатних в екстремальних умовах експлуатації.

ДЕРЖБЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА

Договір № 0118U000233. Фізико-хімічні основи формування біополімерних матеріалів спеціального призначення;

Договір № 0115U002479. Розвиток фізико-хімічних основ технологій формування поліфункціональних біополімерних матеріалів;

Договір № 0113U000318. Інноваційні технології використання біологічно-активних препаратів і активованої води у виробництві шкіри та хутра.

ГОСПОДАРЧО-ДОГОВІРНА ТЕМАТИКА

Договір № 760. Розробка біотехнології виробництва еластичних шкір поліфункціонального призначення та дослідження впливу відповідної системи оплати праці на ефективність роботи підприємства при використанні біотехнології;

Договір № 481. Разработка технологии золения сырья крупного рогатого скота, обеспечивающей уменьшение загрязнения сточных вод;

Договір № 624 Дослідження препаратів, одержаних з колагенвмісних матеріалів шкіряного виробництва

Договір № 710/1. Дослідження ринку хутра і хутрових виробів в Україні;

Договір № 813. Оцінюваня якрсті шкіри для верху взуття виробництва ТОВ "ТД Райсінг";

Договір № 837. Дослідження впливу якості води на ефективність технологіч6них процесів шкіряного виробництва "ТОВ "ВОЗКО";

Договір № 869. Дослідження сучасного стану ринку України, сировинної бази, технологій, обладнання та матеріалів хутряного виробництва в Україні.