КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Композиційні, монокристалічні, волокнисті і плівкові матеріали різного функціонального призначення

 

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Березненко Сергій Миколайович

 

Навчально-наукова лабораторія комплексної оцінки в’язкопружних властивостей матеріалів, процесів ВТО, клейових методів з’єднання

 

Навчально-наукова лабораторія експертизи якості та оцінювання відповідності швейних виробів та матеріалів для їх виготовлення

 

Навчально-наукова лабораторія дослідження теплозахисних властивостей одягу

 

Навчально-наукова лабораторія дослідження ниткових з’єднань та процесів волого-теплової обробки

 

Навчально-наукова лабораторія синтетичних волокон, матеріалів і нових технологічних процесів

 

КОМАНДА

доктор технічних наук, професор Супрун Наталія Петрівна

доктор технічних наук, професор Галавська Людмила Євгеніївна

доктор фізико-математичних наук, професор Ковальчук Олександр Васильович

доктор фізико-математичних наук, професор Задерей Петро Васильович

кандидат технічних наук, доцент Власенко Вікторія Іванівна

кандидат технічних наук, доцент Гараніна Ольга Олександрівна

АНОТАЦІЯ

Створення поліфункціональних бар’єрних текстильних композитів та виробів з прогнозованими в’язкопружними, медико-біологічними і енергохвильовими характеристиками

ДЕРЖБЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА

16.07.09 ДБ «Теоретичні та експериментальні дослідження бар`єрних текстильних композитів для захисту людини та оточуючого середовища» (2007-2008рр., номер державної реєстрації роботи РК0107U002976), наук. кер. д.т.н., проф. Березненко С.М.;

16.07.12 ДБ Комплексні дослідження властивостей натуральних та штучних шкір та створення на їх основі конкурентоздатних швейних виробів;

16.02.19 ДБ Теоретичні і практичні основи створення полі функціональних волокнистих полімерних матеріалів та виробів з прогнозованими в’язкопружними, медико-біологічними і енергохвильовими характеристиками;

16.04.22 ДБ  Розробка і дослідження нового асортименту соціально-орієнтованих полімерних волокнистих матеріалів із застосуванням наноматеріалів;

16.04.30 ДБ Розробка технології виготовлення виробів різного призначення із штучної шкіри з використанням біоактивних компонентів;

16.02.32 ДБТеоретичні і практичні засади створення поліфункціональнихнано-структурованих синтетичних та луб’яних текстильних матеріалів з прогнозованими бар’єрними властивостями;

16.04.45 ДБ Розробка біоцидних текстильних і шкіряних матеріалів з використанням зелених технологій та оцінка ефективності їх впливу на мікрофлору та енергетичний стан органів і систем органів людини;

16.04.51 ДБ Розробка інноваційних текстильних матеріалів та виробів для комплексного захисту людини від неіонізуючого електромагнітного випромінювання та патогенної мікрофлори;

16.04.61 МВ ДБ Розробка біометричних пакетів текстильних матеріалів та виробів для комплексного оцінювання тактико-технічних і фізичних властивостей речового майна військовослужбовців

ГОСПОДАРЧО-ДОГОВІРНА ТЕМАТИКА

Г/Д №581 Розробка конструкції та виготовлення зразків санітарного одягу різного призначення;

Г/Д №582 Виконання пошукової наукової роботи по переробці 5 дослідних партій конопляного волокна;

Г/Д №592 Розробка конструкції та виготовлення зразків санітарного одягу різного призначення з матеріалів замовника;

Г/Д №648 Вивчення можливості надання антимікробних властивостей натуральним шкірам при використанні нано-модифікованих барвників