КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДОКТОРАНТУРА

Вступ 2022

Правила прийому до докторантури в 2022 р.

Етапи вступної кампанії у 2022-2023 н.р.


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

за державним замовленням

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

1 серпня

1 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

12 серпня

15 жовтня

Засідання кафедри та Вченої ради факультету/інституту з розгляду розгорнутої пропозиції та заслуховування наукової доповіді вступника

15 серпня –

15 вересня

15 серпня –

15 листопада

Засідання Вченої ради університету щодо рекомендації до зарахування вступників до докторантури та призначення наукового консультанта

не пізніше

21 вересня

не пізніше

23 листопада

Терміни зарахування вступників

не пізніше

30 вересня

не пізніше

30 листопада

 

Загальний обсяг державного замовлення у 2022 р.

Галузь знань

Спеціальність

Обсяг державного замовлення

Шифр

Найменування

Код

Найменування

Денна форма навчання

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

1

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

1

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

0

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

0

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

0

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0

15

Автоматизація та приладобудування

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

0

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

0

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

1

 

Накази про зарахування в докторантуру

Наказ про зарахування в докторантуру за державним замовленням (№28ас від 12.09.2022р.)

Наказ про зарахування в докторантуру на договірній основі (№29ас від 12.09.2022р.)